Kraftigt ökad försäljning av bergvärmepumpar

Utomhusdel på luftvattenvärmepump.

Utomhusdel på luftvattenvärmepump. Foto: Värmepumpstillverkare.

Många köpte värmepump under första kvartalet i år.

Försäljningen av bergvärme- och luftvattenvärmepumpar har ökat med 15 procent första kvartalet i år. Tittar man bara på hussegmentet har försäljningen av luftvattenvärmepumpar ökat med 13 procent och bergvärmepumpar med hela 18 procent. Ökningen är delvis ett resultat av att det stopp som varit aktuellt mot bergvärme i Stockholm hävdes i december.

- Vår förväntan är att ökningen kommer accelerera under andra kvartalet då konsekvenserna av det tidigare borrstoppet i Stockholm helt försvunnit, säger Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. 

Även försäljningen av frånluftsvärmepumpar ökade. Ökningen motsvarar åtta procent vilket går hand i hand med nybyggnationen av hus under samma period.

Försäljningen uppdelad på olika produktslag: Q1
Totalt 12 %
Luft-vattenvärmepumpar 15 %
Frånluftsvärmepumpar  8 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) 15 %