Energi

Konkurrensverket överklagar fjärrvärmedomen

Generaldirektör Dan Sjöblom.

Generaldirektör Dan Sjöblom.

Tvångsanslutningen till fjärrvärmenätet i Växjö ska testas av högre instans.

Konkurrensverket väljer nu att överklaga tingsrättens dom som säger att Växjö kommun har rätt att kräva av husköpare att de ska ansluta sig till det kommunala fjärrvärmenätet. Myndigheten menar på att tvångsanslutningen hämmar konkurrensen för privata företag, och minskar husägarnas valmöjligheter när det kommer till uppvärmning.

Tingsrätten valde dock att gå på Växjö kommuns linje, och ansåg att det inte framgått med tillräcklig tydlighet att kommunens krav skulle sätta konkurrensen ur spel.

– Tingsrätten valde att tolka konkurrensreglerna väldigt snävt, vilket förvånade oss, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom och fortsätter:

– Även om den aktuella domen bara gäller Växjö så kan fler kommuner nu komma att ställa krav på anslutning till kommunala fjärrvärmenät. Det innebär att konkurrensen undergrävs, och att konsumenternas möjlighet att välja värmesystem helt försvinner, säger Dan Sjöblom.

Konkurrensverket skriver i ett pressmeddelande att de närmare kommer att utveckla motiven till överklagandet senast den 25 januari 2016.