Kamin

Kommun får bakläxa om vedeldning

Ved.

Ved. Bild: Bildbank.

Mark- och miljödomstolen anser att inspektionerna av en fastighet, vars vedeldning uppges besvära grannen, inte hållit måttet.

På grund av otillräckligt dokumenterade inspektioner upphäver mark- och miljödomstolen både kommunens och länsstyrelsens beslut att tillåta ett pars vedeldning i Bunkeflostrand. Enligt domstolen har inspektionerna dels inte dokumenterat huruvida det förekom vedeldning under besöken, dels saknas uppgifter såsom vindförhållanden och temperatur.

Fallet är en fortsättning på en konflikt mellan grannar i området, där ena grannens vedeldning uppges ge besvär för den andra. Miljöförvaltningen och länsstyrelsen har tidigare gjort totalt sex stycken inspektioner och kommit fram till att några olägenheter ej kunnat påträffas.

– Miljödomstolen är klokare. Det finns lagar och regler, men många bryr sig inte, för det händer inget om de bryter mot dem. Därför känns det mycket bra att miljödomstolen beslutat så här, säger den ena besvärade husägaren till Lokaltidningen.se.

Bakläxan för kommunen blir nu att de måste göra en ny utredning som innehåller alla de uppgifter som krävs för att beslutet ska kunna fattas på god grund. Samt att inspektionerna sker då vedeldning kan bekräftas.