Installatör gör luftvärmepumpen mer lönsam

Energimyndigheten ville ta reda på hur mycket installatören påverkar energibesparing när det kommer till luftvärmepumpar och valde därför att testa tre stycken utan installatör närvarande. Resultatet visar att installatörsråd faktiskt är lönsamt.

– Testet visar att det finns tekniska brister och svagheter som kan minska värmepumparnas effektivitet, säger Anders Odell som var ansvarig för testet på Energimyndighetens Testlab.

Två av tre testade luftvärmepumpar visar på en årsvärmefaktor på 1,9 och 2,1. Detta kan jämföras med ett tidigare test av luftvärmepumpar som visar att de då testade modellerna i samma prisklass hade en årsvärmefaktor på 2,8-2,9, vilket är betydligt bättre ur energisynpunkt. De två luftvärmepumparna visade också att du kan göra en energibesparing på 50 procent - vilket inte är särskilt dåligt i och med att det stora testet med installatör visade att de då 13 testade luftvärmepumparna hamnade mellan 40-60 procent.

Sammanfattningsvis konstaterar dock Energimyndigheten att installatörens råd spelar roll för hur effektivt produkten gör sitt jobb, och att ett statligt system för att certifiera installatörer kommer att hjälpa till ytterligare.