Värmepumpar

Hushållens elanvändning minskar - men inte på Gotland

I nästan samtliga av Sveriges 21 län minskar elanvändningen, men 3 stycken sticker ut.

Hela Sveriges elförbrukning har minskat med 7,5 procent sedan 2010, detta visar siffror som Statistiska Centralbyrån tagit fram åt Dagens Nyheter. Mest minskade förbrukningen i Jämtland (-14,2 procent), tätt följd av Jönköping (-13,7 procent).

Minskningarna är utspridda över hela landet. Totalt ses minskningar i 18 av landets 21 län. Södra Norrland har störst minskningar generellt sett. 

Men det finns tre län i Sverige som går emot strömmen. I Uppsala, Blekinge och på Gotland har elförbrukningen istället ökat under samma period. Gotland toppar listan, där ökade förbrukningen med 23,5 procent. I Blekinge ses en uppgång på 6,3 procent och i Uppsala ökade förbrukningen med 4,9 procent.

– Jag vet inte hur jämnt fördelat det är att använda direktverkande el för uppvärmning, till exempel. Om konvertering skett mycket i ett län under perioden kan det ju få effekter. Men skillnaderna generellt just från 2010 till 2013 beror framför allt på att 2010 var betydligt kallare, det är den stora förklaringsfaktorn, säger Lars Nilsson som är handläggare på Energimyndigheten.