Ekonomi

"Högre elkostnad denna vinter"

September blev dyrare än förväntat, och vinterns prognos visar samtidigt på något dyrare rörligt elpris än i fjol.

Denna vinter kommer att kosta 1 000 kronor mer än förra vintern för de som har rörligt elpris. Prognosen bygger på elmarknadens förväntningar på vinterns elpriser. Ett vintersäkringsavtal kan vara lösningen, enligt Elskling.se.

- Våra beräkningar visar att det oftast blir billigast för kunden att först teckna ett kortare fastprisavtal som sträcker sig över vintern för att därefter själv byta till ett rörligt elavtal under våren, säger Faraz Azima som är vd för Elskling.se.

September blev också något dyrare än förväntat eftersom det förekom flera oplanerade stopp hos kärnkraftverken samtidigt som vindkraften producerade mindre än beräknat och vattenmagasinen hade underskott. Medelspotpriset blev 38,7 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 39,7 öre/kWh i Stockholm och 39,9 öre/kWh i Malmö. Sammanlagt är det en ökning med cirka 5 öre/kWh jämfört med augusti månad.