Kamin

Gamla kaminer och skorstenar kan utgöra brandfara

Det är viktigt att du underhåller skorstenen korrekt för att undvika risk för skador och bränder.

En för varm skorstensstock utgör en brandfara, och enligt Länsförsäkringar är just gamla, omoderna kaminer och skorstenar en av de vanligaste brandorsakerna hos hus byggda före 1980. Enligt dem bör stålskorstenar bytas ut helt efter 25 år medan murad skorsten bör ses över av fackman efter 20 år.

Dels kan det handla om att de gamla skorstensstockarna inte klarar av att stå emot den höga rökgastemperaturen längre, dels kan det handla om att skorstenen är felaktigt installerad.

– Det är oerhört viktigt att det är en fackman som installerar kaminen enligt tillverkarens anvisningar. En fackman kan se hur omgivningen kring skorstenen och kaminen ser ut och hur det påverkar installationen, säger Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar.

Goda råd vid eldning i eldstäder som kamin, öppen spis och kakelugn

  • Sota minst en gång per år eller så ofta det behövs. Anlita en professionell sotare. Om du sotar själv krävs tillstånd från kommunen.
  • Provtryck skorstenen vart tionde år. Då får du besked om den är otät eller inte.
  • Elda alltid med ren och torr ved.
  • Elda inte plast, impregnerat virke, spånskivor eller dyl. Hälsofarliga rökgaser bildas då.
  • Elda maximalt 2 – 4 kg ved per timme, uppskattningsvis 3-5 vedträn, och inte längre än 3-4 timmar vid varje eldning.
  • Ta hand om askan efter eldning. Lägg den i en plåthink med lock och förvara den på ett obrännbart golv till exempel på stenplattor utomhus.
  • Det ska helst finnas en brandvarnare i varje sovrum, och åtminstone minst en per 60 kvadratmeter och en per våningsplan. Glöm inte att regelbundet testa brandvarnaren.
  • En 6 kg pulverbrandsläckare och en brandfilt på plats kan göra skillnad mellan ett totalskadat hus och en mindre begränsad brand.