Värme

Fyrfaldigat solcellsstöd ska eliminera köerna

Regeringen vill ta ett klimatkliv som skyndar på omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Regeringen vill ta ett klimatkliv som skyndar på omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Regeringen satsar på ett utökat solcellsstöd och ett stöd för lagring av egenproducerad el. I övrigt satsar man på de som bor i hyresrätt och försämrar för småhusägaren med sänkt ROT-avdrag.

Idag står drygt 4 000 personer i kö för att få solcellsstöd eftersom det bidrag som funnits tidigare år tagit slut innan alla som önskat kunnat ta del av det. Men det vill regeringen nu ändra på. Solcellsstödet utökas från årets 50 miljoner kronor till hela 225 miljoner kronor nästkommande år. I och med detta hoppas regeringen kunna eliminera kötiden.

– Min bedömning är att de pengar vi tillför kommer både att räcka till att beta av kön, jag tror det är 4300 i kön just nu, och att det räcker till lika många därtill, ytterligare 5000, säger energiminister Ibrahim Baylan till Altinget.

Därefter avser regeringen höja stödet ännu en gång. Mellan 2017-2019 utökas det till 390 miljoner kronor per år. 

Under nästa år kommer det även ett stöd för att lagra egenproducerad el. Första året blir det 25 miljoner kronor, och mellan 2017-2019 höjs detta till 50 miljoner kronor.

I övrigt satsar man på de som bor i hyresrätt och försämrar för småhusägaren genom ett sänkt ROT-avdrag.

Andra delar i budgeten, som berör husägare

  • Sänkt ROT-avdrag - regeringen avser sänka ROT-avdraget från 50 till 30 procent från och med 1 januari 2016.
  • Kommuner som bygger många bostäder ska kunna få en byggbonus.
  • Den stora ekonomiska satsningen för bostäder fokuseras till hyresrätter.

Läs mer

7 av 10 avstår renovering om ROT-avdraget sänks.