Framtidens solceller ska eventuellt få standarder

Till höger: Perovskitsolceller.

Till höger: Perovskitsolceller. Foto: Imperial College London.

Solceller i nya typer av material saknar idag standarder och är därför svåra att utvärdera, det vill man ändra på.

För att lättare kunna mäta och jämföra solceller i nya material planerar den internationella organisationen för standardisering inom elektroteknik, IEC, att ta fram en standard. Runtom i världen forskar man mycket på organiska solceller, färgämnessolceller och perovskitsolceller och det finns en stor förhoppning kring dessa. Däremot finns det som sagt inte några internationella standarder.

- Det finns flera utmaningar med de nya typerna av solceller, som att den spektrala känsligheten är annorlunda än för kiselbaserade solceller, att de är mycket mindre, att det är svårare att mäta temperaturen och att egenskaperna förändras över tid. Detta beskrivs i den föreslagna tekniska rapporten, som är ute på internationell omröstning till den 28 december, skriver SEK, Svensk Elstandard.

Tanken är att man ska bestämma verkningsgrad genom att mäta förhållandet mellan ström och spänning. Men det återstår att se exakt hur de nya standarderna kommer att se ut.

Målsättningen är att det ska bli lättare att mäta och jämföra för att kunna redovisa de olika solcellernas prestanda och egenskaper.