Fråga experten, Golvvärme

Frågor och svar om golvvärme

FRÅGA (2008-03-05):
Jag har ett duschrum med dubbla 22 mm golvspån i golvet. Kan jag lägga värmekabel direkt på det golvet eller måste jag ha gips på först? Är det risk för brand om jag lägger värmekabeln direkt på spånskiva?

SVAR:
Olika tillverkare har olika lösningar. Kontrollera monteringsanvisningarna för den värmeslingan som ni överväger att köpa. Om det inte står något specifikt om att man får eller inte får montera på spånskiva tycker jag att ni kan ringa till tillverkaren och höra. Som alltid är det väldigt viktigt att följa monteringsanvisningarna för att undvika problem.
/Charlotte Andersson

FRÅGA (2007-10-15):
Jag ska lägga golvvärme i min källare och när jag tittar på olika tillverkare får jag olika versioner av vad som är bäst. Vilket är mest effektivt? 1. Värmeslingor direkt på isoleringen eller 2. värmeslingor fastnajat på armeringsmattan?

SVAR:
Rent generellt kan man säga att ju närmare ytan som slingorna befinner sig desto bättre avger de värmen till ovansidan. Dock kan man göra antagandet att effektskillnaden är marginell om man ligger i underkant av en betongplatta eller om man ligger några centimeter över. Ju tjockare isolering man har desto mindre effektskillnad blir det. I praktiken handlar det mer om vilken monteringsmetod man föredrar. Det enklaste är att trycka ner slangen i färdigskårad isolering, den mer arbetskrävande metoden är att naja fast i överkantsarmeringen.
/Charlotte Andersson

FRÅGA (2007-09-14):
Jag vill installera vattenburen golvvärme i ett 40 år gammalt badrum som vilar på lättbetongelement. Går det och hur ska man göra?

SVAR:
Under förutsättning att det är uppvärmt utrymme under eller att det kommer finnas isolering under golvvärmerören, kan du lägga golvvärme. Du behöver dock ett betongskikt över och detta gör att golvnivån kommer att höjas. För närmare och utförligare information om förläggning av rör för vattenburen golvvärme kan du gå in på hemsidan hos tillverkare av golvvärme. Undersök även möjligheten att lägga el slingor som ett alternativ. Det fyller samma funktion och det blir ett enklare montage.
/Björn Lovén

FRÅGA (2007-09-04):
Vi funderar på att bygga nytt och tittar på en del tillverkare av hus. Hos en av dem inkluderar leveransen vattenburen värme med radiatorer och frånluftvärmepump.
Vad rekommenderar expertisen idag? Ska man gjuta in vattenburen värme direkt i grunden istället? Har fått för mig att det är en riktigt bra lösning när det gäller att hålla borta fukten underifrån, men inte direkt det effektivaste sättet att få in värmen i huset på, pga att den ska passera genom reglar och trägolv.


SVAR:
Det råder i branschen delade meningar om golvvärmens förträfflighet. En del anser bl a att systemen är tröga. Själv har jag ännu inte fått ta del av argument som får mig att ändra uppfattning, utan jag tar varje chans jag får att rekommendera det. Rätt monterat i rätt konstruktion får du ett perfekt lågtemperaturssystem som är lämpligt att ansluta till alternativa energikällor som t ex värmepump eller solvärme eller både och. Man ska vara noga med isoleringens tjocklek och placering, den ska placeras under rörsystemet. Max framledningstemperatur brukar ligga på 35°C vilket gör att yttertemperaturen på golvet blir omkring 27-28°C vid DUT. Temperaturen blir så låg eftersom hela golvytan blir värmeavgivande. Det finns flera fabrikanter som är duktiga på golvvärme och som har tekniska anvisningar om förläggning av rör, styrning, m m.
/Björn Lovén

FRÅGA (2007-01-22):
Jag har vattenburen golvvärme i mitt nya hus kopplad till NIBE Fighter 310. Jag tänker nu inreda min ovanvåning som är kallinredd idag. Frågan är om jag ska fortsätta med vattenburen golvvärme där uppe eller om jag ska ha radiatorer istället. Hade bestämt mig för golvvärme men vissa avråder. Vilket är bäst på lång sikt? Om det är radiatorer som gäller vilket i så fall? El eller vattenburet?

SVAR:
Vilket du väljer beror mycket på hur stort värmebehov du kommer att få totalt med den nya ytan. Räcker den nuvarande värmepumpen till för det nya behovet? Generellt skulle jag nog rekommendera att du fortsätter med golvvärme även på ovanvåningen. Det finns bra sätt idag att montera golvslingor i mellanbjälklaget. Det går inte bra att blanda radiatorsystem och golvvärmesystem utan då får du antingen ha en separat shunt för ovanvåningen eller överdimensionera radiatorerna så att de har samma värmeavgivning per ytenhet. Vid golvvärme är ju nästan hela golvytan värmeavgivande och då kan du hålla lägre framledningstemperatur. På frågan el- eller vattenradiatorer vill jag nog rekommendera det dyrare alternativet, vatten, eftersom du har större flexibilitet när det gäller att välja alternativa värmekällor, t ex solvärme. Visserligen kommer det små vindkraftverk mer och mer men jag tror inte det kan bli ett alternativ i ett tättbebyggt samhälle.
/Björn Lovén

FRÅGA (2007-01-12):
Vi är på väg att bygga nytt och vi tänker ha en ett hus med en uppvärmd krypgrund 26 grader. Halva nedervåningen kommer att ha klinkers. Kommer de golven att bli naturligt varma eller kommer jag att behöva extra golvvärme?

SVAR:
Det låter som en väldigt hög temperatur i grunden. Normal innetemperatur i bostadsdelen är 20-22 grader. Att du skulle behöva 26 grader i krypgrunden låter väldigt mycket. Räkna med att golven minst kommer att hålla samma temperatur som den kallaste sidan. Beroende sedan på isoleringens tjocklek så blir golvtemperaturen mer lik rumstemperaturen ju mer isolerat golvet är. Du kommer att behöva värma upp bostadsdelen på något sått, antingen med golvvärme eller radiatorer. Då kan du med fördel välja golvvärmeslingor där du har klinker.
/Charlotte Andersson

FRÅGA (2006-05-31):
Vi har ett timmerhus på ca 200 kvm med golvvärme. Huset färdigställdes december 2002. Trycket sjunker fortfarande i systemet och vi får ständigt fylla på vatten. I ett badrum fungerar värmen inte alls. Vid kontakter med husleverantören får vi till svar att det alltid är en "inkörsperiod". Golvvärmeleverantören har inte varit intresserad överhuvudtaget. Samtliga slingor är provtryckta av rörmokare som hävdar att läckage inte förekommer. Vad göra?

SVAR:
Det behöver nödvändigtvis inte vara något läckage men för säkerhets skull rekommenderar jag att ni provtrycker ännu en gång och då hela värmesystemet. Inte varje slinga för sig för de ligger i allmänhet skarvlösa och det blir sällan läckage i dessa utan yttre åverkan som t.ex. spikgenomslag eller dylikt. Eventuell luft från byggtiden ska ha försvunnit vid det här laget så man kan inte efter 4 år hävda att det är en inkörningsperiod. Det kan också bero på att expansionskärlet är för litet. I vilket fall som helst bör ni ta fram gamla handlingar och protokoll från slutbesiktningen och se om det finns någon anmärkning där om att värmesystemet inte håller trycket. Det framgår inte om ni aldrig haft värme i badrummet eller om det är ett nytt problem. Om det är ett nytt problem kan felet sitta i ventilen. Mitt råd är att ta kontakt med rörläggaren och be honom provtrycka igen enligt ovan och vill han inte det tar ni kontakt med en jurist som är specialist på byggnadstvister.
/Björn Lovén

FRÅGA (2006-02-28):
Vi har själva lagt vattenburen golvvärme i huset. Vi la dem verkligen på precis HELA undervåningen! Har vi gjort rätt som lagt slingorna till och med där köksbänken med alla köksskåp kommer att vara och där vår trappa (inte öppen) ska byggas? Spånplattor är lagda på hela undervåningen, men inte ännu parkettgolvet.

SVAR:
Under förutsättning att du har lagt själva golvet med isolering m m efter alla konstens regler så har du gjort rätt. Golvvärme har den fördelen att om mediet ovanför, dvs rumsluften, har samma temperatur som slingorna, sker det ingen värmeöverföring längre. Jag förutsätter också att du har en temperaturreglering på slingorna som maxbegränsar framledningstemperaturen till ca 35°C.
/Björn Lovén

FRÅGA (2006-01-18):
Jag ska precis byta till vattenburen golvvärme. Huset är ifrån 50-talet och nu när jag sågade upp en del så hittade jag sand och grus mellan reglarna. Ska jag använda sanden igen eller blir det bättre med isolering? Jag har 300 mm ner till en källare.

SVAR:
Jag föreslår att det finns 100-150 mm mineralullsisolering under golvvärmeslingorna mellan bottenvåning och ouppvärmd källare.
/Bengt Bengtsson

FRÅGA (2005-12-13):
Jag ska lägga en värmematta i hallen, på ett nylagt gipsgolv á 13 mm. Men vissa gipsskruvar går inte att få ner under skivan - kan detta skada värmemattan eller medföra elproblem?

SVAR:
Jag föreslår att du skruvar upp de skruvar som inte går att få ner ordentligt och placerar dem på ett annat närliggande ställe så att du får det skruvavstånd som behövs.
/Bengt Bengtsson

FRÅGA (2005-09-30):
Hur gör man om man vill lägga elburen golvvärme i en hall där man har betongstomme med reglar av trä och plankor till undergolv? Det nya golvet ska vara klinkers. Går det att lägga gips på golvplankorna och därefter värmegolv och klinkers, eller måste man ta bort plankorna och lägga något annat?

SVAR:
Du kan skruva golvgipsskiva på det befintliga trägolvet, med avstånd 200 mm mellan skruvarna. Eventuellt får du spackla ovanpå gipsskivan för att få den helt horisontell och slät. Detta blir ett bra underlag för elslingor och klinker.
/Bengt Bengtsson

FRÅGA (2005-03-03):
Jag såg på SVT's program PLUS där det handlade om golvvärme. Man fick då intrycket att nackdelarna med golvvärme vida överstiger fördelarna. Dels är energiåtgången för att få lagom innetemperatur betydligt högre än med radiatorer. Mycket energi går neråt i marken trots att man isolerar på rätt sätt (minst 225 mm) under betongplattan. Dessutom spricker trägolvet, både parkett/lamell och massivt. Min slutsats/fråga blir då om det bästa man kan göra som värmelösning är att ha radiatorer på alla våningsplan med vattenburen värme och sedan elburen golvvärme i rum med klinkers, hall, bad och tvätt. Är detta en korrekt slutsats? Vi ska bygga nytt hus under hösten och ska snart välja uppvärmning.

SVAR:
Jag anser att i de flesta fall är vattenradiatorer, placerade under fönster, den bästa och optimalaste lösningen. Värmebehovet är störst vid ytterväggar och fönster. I rummets mitt är inte värmebehovet särskilt stort. Med golvvärme kan man uppleva en bättre värmekomfort, vid vissa utetemperaturer. Oftast blir dock huset för varmt när solen tittar fram, då golvvärmesystemet är mycket trögt och erfordrar längre omställningstider än vad som är fallet med vattenradiatorer. Beträffande golvvärme i bad etc, så är detta en komfortfråga. När du väljer radiatorer är det mycket viktigt att dessa dimensioneras riktigt och de får gärna vara lite överdimensionerade. På så vis kan du köra med lägre framledningstemperaturer. Det ger bättre värmeutbyte om du t ex väljer värmepump.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA (2005-01-19):
Jag har vattenburen golvvärme i mitt 1-planshus. Jag har även en vedkamin som värmekälla. Nu funderar jag på om golvvärmen måste användas visst mycket så att golvet inte blir förstört eller räcker det att man använder det när det är riktigt kallt och resten värmer upp huset med kaminen?

SVAR:
Ett golvvärmesystem är mycket trögt varför det inte är lämpligt att köra som toppbelastning. Golvvärme lämpar sig bäst som grundvärmesystem. Snabba värmeväxlingar kan skada golvbrädorna. Långsamma temperaturväxlingar brukar inte vålla några problem.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA (2004-10-26):
Vi ska lägga in klinkers med golvvärme i vårt badrum. Det är på 4.5 m2. Då blir det väl golvvärme på ca 4 kvm om man räknar bort ytan under skåp och toastol. Min fråga är vilket som är mest lönsamt, vattenburen golvvärme eller elburen om man ser till installations- och uppvärmningskostnader. Det är ju ingen stor yta det handlar om. Vi har för övrigt vattenburen värme på elementen.

SVAR:
Vattenburen golvvärme blir för dyrt med den lilla ytan du beskriver. Golvvärmen kräver en separat shuntgrupp, då temperaturnivån för golvslingor är lägre än vad som är fallet i radiatorsystemet. Kostnaden för shuntgruppen är ca 6 000 kr, plus kostnaden för vattenburen golvvärme som är 300-500kr/kvm. Ett badrum på 6-7 kvm hamnar på 10 000 kr exkl. moms. Önskar du golvvärme så bör du välja elburen sådan.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA (2004-09-20):
Jag har ett nybyggt hus som uppvärms via en accumulatortank som värms upp antingen med sol eller en 20 kW vedpanna eller en elpatron. Total elförbrukning ligger på ca 11 000 kwh/år för 2 vuxna och 2 barn. Vi har golvvärme och problemet är att vissa fönster immar igen. På övervåningen har jag också golvvärme och då värmen stiger förmodar jag att det inte blir mycket värme i golvet på övervåningen och att fönstren där immar igen också. Skall jag sätta in elradiatorer under fönstren för att få bort imman eller vad gör jag?

SVAR:
Du har för låg effekt vid fönstren. Golvvärme ger en genomsnittlig värmeeffekt för hela rummet. Det innebär oftast att man har för låg effekt vid fönster och dörrar. Med fönster som sitter långt in i en fönsternisch kan det bli imma längst ner vid fönsterbågen. Det man kan göra är att se till att man får bättre luftcirkulation vid fönstret (ändring av fönsterbänken) eller som du själv föreslår, öka effekten vid fönstret t ex med elradiator. På marknaden finns sk kallrasskydd, vilken monteras vid fönstrets underkant.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA (2004-02-19):
Vi ska bygga om och ska då lägga in klinkers i hall, kök och matrum. Under detta ska det läggas golvvärme. Vi har i dagsläget oljepanna från -75 och vattenburen värme och då är det väl naturligt att fortsätta med detta även i golvvärmen. Kruxet är att jag har fått ett väldigt bra pris på elburen golvvärme och undrar naturligtvis då hur jag ska göra. Under dessa rum är det källare som håller ungefär 17-18 grader. Rumsstorleken är ungefär 35 kvadrat. Vad är fördelen/nackdelen med respektive system?

SVAR:
Direktverkande elgolvvärme är alltid billigare jämfört med vattenburen dito. Klarar din huvudsäkring direktverkande el? Vattenburet alternativ ger alltid möjlighet att använda olika bränslealternativ i framtiden.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA (2003-12-22):
Jag har läst många frågor angående torpargrund och golvvärme. Svaret är som oftast att man kräver mycket isolering. Men vilken typ av torpargrund gäller det? Blir det annat om man vill installera golvvärme om man har sk varmgrund?

SVAR:
Varmgrund innebär ju att man genom att leda frånluften från byggnaden ned i krypgrunden får högre temperatur här. Värmeavgivningen från ett golvvärmesystem blir då mindre, vilket är fördelaktigt ur värmekostnadssynpunkt.
/Bengt Bengtsson

FRÅGA:
Kan man i ett befintligt hus koppla bort ett element med vattenburen värme och leda vattnet i slingor i golvet istället, utan att (för)störa systemet. Om ja, hur görs kopplingen bäst (ballofix etc.)

SVAR:
Nej, det är inte lämpligt då golvvärmesystemet arbetar med lägre temperatur än vad som gäller för radiatorkretsen. Kopplar du in ett golvärmesystem till värmesytemet ska detta ha en egen shuntgrupp som upprätthåller rätt framledningstemperatur till golvslingorna. Golvvärmefabrikanterna har lämpliga shuntgrupper dimesionerade för golvslingorna.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Vi funderar på att lägga vattenburen golvvärme i vårt hus som har torpargrund och direktverkande el. Huset är byggt -96 och är i ett plan. Frågan är om den lägre driftskostnaden verkligen står i propotion till investeringen?

SVAR:
Med torpargrund erfordras det en rejäl tilläggisolering av bjälklaget när man vill lägga in golvvärme. Det är tveksamt om man kan räkna hem någon bra avskrivningstid, investering/energibesparing.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Vi vill inreda vårt garage i ett 50-tals hus. I vanlig ordning är det ont om takhöjd och det är berg under sulan vilket gör det "omöjligt" att bila ur och lägga isolering. Dock har vi fått en offert på ett vattenburet golvvärmesystem som inte bygger mer än ca 60 mm, varav 20-30 mm ska vara ett isolerskikt och gjutningen på rören endast ska bygga ca 10 mm. Kan det bli någon ekonomi i ett golvvärmesystem med endast 20-30 mm isolering? Går det att gjuta endast 10 mm tjockt ovanpå rörslingorna med tillräcklig hållfasthet?

SVAR:
Jag tror inte att ett golvvärmesystem med endast 20-30 mm cellplastisolering under värmeslingorna blir ekonomiskt. Det är bättre att lägga en cellplastisolering på betonggolvet på minst 50 mm. Ovanpå detta dubbel 0,2 mm polyetenfolie samt trägolv av 18 mm spånskiva, parkett eller dyl. Installera värmesystem med varmvatten- eller elradiatorer.
/Bengt Bengtsson

FRÅGA:
Ska bygga hus i Södra Norrland med golvvärme. En hustillverkare har sagt att man inte ska ha mer än 150mm isolering i plattan för annars är det risk för att tjälen orsakar sättningar i plattan då det inte går ner tilräckligt med värme i backen. Stämmer det?

SVAR:
Jag tycker att du ska ha 200-300 mm cellplastisolering under plattan och i marken ca 100 mm cellplastisolering till ca 1 m utanför grundmuren.
/Bengt Bengtsson

FRÅGA:
Ska inreda 2 rum á 9 m2 i källaren och har tänkt att installera elvärmeslingor. Jag har tänkt att ha kvar radiatorerna som grundvärme, men vill ha lite värme i golven. Huset är byggt 1962 så det finns troligen ingen isolering under betonggolvet. Hur gör jag för att hålla nere värmekostnaderna utan att bryta upp golvet och isolera under? En byggaffär sa att jag kunde lägga golvgipsskivor på betongen. Går det bra? Är det bättre att lägga några cm cellplast eller ska jag använda platonmatta? Har tänkt att lägga klinkers som ytskikt.

SVAR:
Att lägga elvärmeslingor direkt på ett betonggolv i en källare är ingen bra värmeekonomisk lösning. Du måste ha en god isolering, minst 50 mm cellplast, under värmeslingorna. Värmeslingorna övergjutes med ca 30 mm nätarmerad betong som stålslipas. På detta kan du med fördel lägga klinker.
/Bengt Bengtsson

FRÅGA:
Vi bygger ett enplanshus och vill installera vattenburen golvvärme. Av prisskäl men även för att spara takhöjd har vi intresserat oss för Wirsbos golvvärmekassett. Finns det något som talar emot denna lösning jämfört med att lägga in t.ex. spårade spånskivor?

SVAR:
Nej, det är bara olika sätt att hålla rören på plats.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Jag har planer på att bygga 1-plans hus med platta på mark och golvvärme. Jag har önskemål om ett kallförråd/skafferi (dvs utan golvvärme) i köket och undrar om detta är lämpligt när man har golvvärme i resten av köket? Är det tekniskt motiverat att göra så här?

SVAR:
Ja, det är inga problem. I den del som ska vara skafferi lägger du då inga golvvärmeslingor. Utrymmet bör ligga vid yttervägg och helst mot norr samt förses med ventilationsöppning nära golv och tak.
/Bengt Bengtsson

FRÅGA:
Har kikat lite på Legaletts värmegrund med luftburen golvvärme och undrar om ni har några erfarenheter/kunskaper om denna konstruktion?

SVAR:
Jag vill inte uttala mig om olika fabrikat. Golvvärme har en tröghet. Dock kan man säga att luftburet golvvärmesystem oftast är snabbare, beroende på att dessa oftast har lägre densistet i grundplattan (mer isolering kontra betong).
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Jag har en ny utbyggnad med välisolerad betongplatta i källaren. Vill lägga vattenburen 20 mm golvvärme med klinkers uppepå. Måste jag använda specialbetong eller går det med vanlig? Bygghöjden blir 50 mm ( 20 + 30 mm ovanpå rören som minimihöjd enl fabrikanten ). Skillnaden skulle i mitt fall vara ca 12 000 kronor.

SVAR:
Det finns inga krav på specialbetong och du kan använda vanlig betong. Den måste dock stålslipas för att utgöra gott underlag för övergolv.
/Bengt Bengtsson

FRÅGA:
Jag har ett hus från tidigt sjuttiotal där vi behöver göra om golvet i källaren efter en vattenskada. Vi har fått rådet att installera golvvärme och klinkers från flera håll. Dels för att plattan kan fortsätta att släppa igenom viss fukt som i så fall ventileras bort, dels för en bättre värme. Nu har jag ingen aning om hur det ser ut med eventuell isolering under sulan. Jag har sett rekommendationer om isolering på minst 100 mmm under ebtongen vid golvvärme. Eftersom källaren har ett mycket ojämnt golv med ovanligt låg takhöjd harjag en känsla av att den ursprungligen var tänkt mera som förråd och därmed kanske inte isolerats fullt ut. Vidare finns ingen riktig ventilation utan det är endast via trappan ned som är helt öppen mot övriga huset som ventilation sker. Ska friskluft in i källaren eller ska luft ventileras ut och inluften komma via trappan eller ska det vara en kombination av till och frånluft i en källare?

SVAR:
Det kommer sannolikt att krävas en hög energiförbrukning för att värma ett vått golv. Detta kommer sannolikt inte att avta utan kommer att kosta onödig energiförbrukning under ett flertal år. Jag anser att det enda rätta är att öppna golvet, kontrollera grunden och isolera. Vidare så ska dräneringen
kontrolleras så att denna fungerar. Förutom ovan beskrivna problem är risken stor för mögel, om inte en riktig uttorkning utförs.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Hur djupt bör rören för vattenburen golvvärme som gjuts in ligga i plattan, förutsatt att det är välisolerat under? Själv skulle jag ju gissa att det blev energisnålare att lägga rören vid ytan och dessutom billigare den dag man måste laga/byta rören. Finns det fördelar med att lägga rören nästan en decimeter ner? Om det t ex blir ett längre avbrott i värmetillförseln, tar det då inte väldigt lång tid att värma upp all betong och golvet igen?

SVAR:
Golvvärmesystemen är mycket värmetröga, oavsett var rören är placerade i plattan. Rören skall värma upp plattan som i sin tur överför värmet till rummet. Rören ska ligga så grunt som möjligt, ca 50 mm om möjligt.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Eftersom vattenburen golvvärme ingjuten i plattan har en livslängd på 40-50 år undrar jag vad man gör när denna tid har gått? Måste man hacka upp grunden och lägga nya rör? Är inte risken att man sitter där på ålderns höst med ett hus man inte får sålt på grund av ett föråldrat golvvärmesystem?

SVAR:
Den enda möjligheten när rören skall ersättas är att fräsa upp golvet och ta bort de gamla rören. Att ingjutna golvvärmeslingor är så svårtåtkomliga, är sålunda en nackdel.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Hur lång är livslängden på vattenburen golvvärme resp. elslingor?

SVAR:
Golvslingor för vatten kan teoretiskt hålla både 40 och 50 år. Dock kan ju sättningar eller att man spikar i golvet skada ledningarna. Elslingor har en kortare livslängd, dock minst 20 - 25 år.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Jag har lagt in golvvärme i badrummet, det är helt fantastiskt. Om jag vill lägga golvvärme i vardagsrummet utan att använda klinker, hur gör jag då?

SVAR:
Jag förutsätter att du tänker använda vattenburen golvvärme. Denna ska då monteras i spårade spånskivor. På detta lägger du förslagsvis parkett eller brädgolv.
/Bengt Bengtsson

FRÅGA:
Jag ska bygga ett nytt hus som ska ha vattenburen golvvärme. Ett av husföretagen jag varit i kontakt med bygger bara hus med torpargrund men hävdar att de kan ge mig vattenburen golvvärme inbyggd i bottenbjälklaget. Kan detta vara lämpligt och hur är detta jämfört med golvvärme från platta på marken?

SVAR:
Det kan visst vara lämpligt och tillräckligt effektivt. Dock är golvvärmen alltid effektivare om den gjuts in i betongplattan eftersom betongen leder värme bättre än trä.
/Bengt Bengtsson

FRÅGA:
Jag skall bygga ett helt nytt badrum på 2:a vån i ett trähus byggt 1925. Huset har fjärrvärme. I det nya badrummet skall det dras in vattenburen golvvärme. Frågan är vad man behöver tänka på. Går det t ex att koppla på golvvärmeslangarna direkt på radiatorns ledningar?

SVAR:
Det är inte lämpligt att direkt koppla på golvvärmesystemet till radiatorsystemet pga att golvvärmesystemet inte bör arbeta med högre temperatur än 30 grader. Radiatorsystemen är dimensionerade för temperaturområde på 55 till 80 grader, beroende av ålder på systemuppbyggnaden. Med shuntanslutning med en egen reglerenhet som garanterar att temperaturen till golvslingorna inte överstiger ex 30 grader är det ok.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Vi har köpt ett 1-planshus på 130 kvm byggt-69 som idag har gamla elradiatorer (ej oljef.). Vi undrar om det är vettigt att installera golvvärme istället för nya oljefyllda elradiatorer? I så fall, ska vi välja el eller vattenburet? Ca.kostnad? Eller har du kanske ett bättre förslag?

SVAR:
Golvvärme erfordrar kraftig isolering i golvet samtidigt som det i allmänhet kräver bättre väggisolering och isolerglasfönster, för kunna fungera på ett bra sätt. Ändras inte detta bör man nog ersätta elradiatorerna med oljefyllda dito. En riktig kostnad kan endast tas fram efter att den aktuella anläggningen har inventerats i detalj. Kostnaden beror på uppbyggnad av bjälklag , väggutförande, elpanna etc. Dock kan man nog våga påstå att ersättning med nya elradiatorer (oljefyllda) jämfört med golvvärmealternativet ligger kanske på max av en tiodel i kostnad.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Jag äger ett hus byggt 1950. Vi planerar att lägga golvvärme i källaren och har nu sett att det är ca 15 cm betong och under det en djup sandbädd, dvs ingen isolering. Är det då bortkastat att sätta värmeslingor (kabel)? Blir värmeförlusten och fuktvandringen dålig respektive fel om jag gör detta utan att isolera? Planerar ett våtutrymme med bad, dusch och bastu etc med klinker med underarbete utfört enligt branschpraxis.

SVAR:
Ja. Utan underisolering riskerar du att värma underliggande marklager, med mycket hög energiförbrukning som följd.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Jag skall totalrenovera ett mindre stenhus och vill förbereda för vattenburen golvvärme i plattan som inte skall användas förrän vi bott där ett tag, värmekälla bestämmer vi långt senare (använder element och kamin till att börja med). Finns det något mått på avstånd mellan rören som jag kan använda i samtliga rum? Eller kan du rekommendera något annat rum för rum?

SVAR:
Avståndet mellan rören bestämmes av effektbehovet. Effektbehovet är beroende av U-värde i väggar, fönster, golv och tak samt dimensionerande utetempertur. VVS-konsult eller golvvärmeleverantör kan hjälpa dig.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Vi skall bygga ut ca 50 m2 och även förbereda för att kunna utnyttja övervåningen till bostad också ca 30 m2. Vi har blivit rekommenderade att bygga på platta och sedan förbereda för golvvärme redan i grunden. Vår uppvärmning är via luftburen el med radiatorer som komplement, DVI AWW200T panna. Min fråga är dels om golvvärme är den bästa uppvärmningen och dels om det skall vara vatten eller el?

SVAR:
Vattenburet system ger på sikt den bästa och lugnaste regleringen. Kombination av luftburet, radiatorer och golvvärme kan ge reglerproblem. Ett system bör väljas. Lämpligt val i detta specifika fall bör utredas av VVS-konsult.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Hur ska göra för att få installation av golvvärme i källare så bra som möjligt? Ska man isolera betongplattan ovanpå och sedan gjuta in slingorna eller ska man inte ha någon isolering alls? Eller finns det andra bättre sätt än att gjuta in dem?

SVAR:
Isoleringen skall vara under betongen. Därefter lägger man ett övergolv i vilket golvslingorna lägges.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Är det olämpligt att "hänga på" ett mindre golvvärmesystem för badrum på det ordinarie radiatorsystemet i huset? Jag har någonstans hört att PEX-slangarna släpper igenom luft som accelerarar korrosionen - stämmer det?

SVAR:
Vissa äldre PEX-rör av förnätad polyéten syresatte vattnet, och kunde även diffundera, så att rören svettades. Nya rör har däremot inte dessa problem.
/Lars-Göran Dahlén

FRÅGA:
Kan man ha massivt furugolv trots att man har värmeslingor?

SVAR:
Ja, dock ska temperaturen i golvet begränsas till högst 27 grader.
/Bengt Bengtsson

FRÅGA:
Jag ska renovera mitt hus och funderar på att lägga in golvvärme. Vilket är bäst, elslingor eller vattenburet? Huset har inte vattenburen värme idag. Huset står på torpargrund med bra höjd (1-2 m). Om vattenburet, vad ska man tänka på?

SVAR:
Vattenburen golvvärme ger en jämnare utbredning av värmen och en jämnare temperatur. Vattenburen golvvärme blir å andra sidan ca 4-5 ggr dyrare att installera än el, då det bl a fordrar en elvarmvattenpanna. Är det en sommarstuga du ska ha golvvärmen i går det inte med vattenburen då det fryser på vintern. Detta problem har du inte med el. Generellt sett med torpargrund fordras väldigt mycket isolering under slingorna, för att värme inte ska försvinna ut.
/Lars-Göran Dahlén