Byggahus.se

Värma hus med inomhuspool

Besvarad 14 feb 2023 av Robin Toneby

 1. Hej! Jag har en villa i 3 plan med en inomhuspool i källaren. c:240m2.
  Poolen håller en vattentemperatur på mellan
  8-10 grader under lågsäsong som allra lägst.
  Skulle man kunna utnyttja detta ”varma” vatten via någon form av värmepump vatten/vatten med växlare till att värma husets vattenburna system för att hjälpa till att värma huset?Vattenburen golvvärme i källaren och vatten- radiatorer på övriga plan. Pumprum för pool
  ligger i anslutning till pannrum med el/ved- panna så det är inga stora arbeten med rör-dragningar. Finns det något förslag på denna idé?
  Vänligen,
  Ingemar
   
 2. Svar

 3. Hej!
  Kan säkert bli en spännande diskussionstråd...:D

  Jag tänker så här:
  Det krävs ungefär 1kWh att värma 1 m3 vatten 1 grad. Likaledes bör du då kunna plocka ut 1 kWh och då sänka temperaturen 1 grad.

  Så vill du nyttja energin så har du 2400kWh att hämta innan det blir isigt i poolen, dvs 0 grader.

  Utöver de har du förmodligen en värmande funktion underifrån (beroende på hur den isolerats) men också en kylande funktion ut i huset - som även den kanske delvis isoleras bort me pooltäckning.
  Men återladdningen är troligen långsam.

  Så jag skulle nog släppa idén.
   
  Robin Toneby

  Robin Toneby

 4. Kommentarer

 5. J
  Jochi ·
  Bra svar Robin Toneby.
  Nerkyld pool skall värmas upp igen.
  Bättre elda i vedpannan.
  Tips till Ingemar.
  Att ändra temp 1 C på 1000 l vatten följer formeln
  E = V x dT / 860
  där
  E är energi i kWh
  V vattenvolym i liter
  dT temperaturförändring
  Således för 1000 x 1 / 860 = 1,16 kWh

  Med formeln kan du kalkylera energiinnehållet för viss tempändring på given mängd vatten.
   
 6. K
  Kallens ·
  Håller med Robin, men tror det blivit ett missförstånd. Det är väl huset som är 240m2, inte poolen som är 240m3. Det är en mindre simhall.. Gissar på att poolen är max 40m3, så då blir det ju ca. 400kwh innan poolen fryser.
   
 7. Robin Toneby
  Robin Toneby ·
  Hmm, det stämmer nog. Reagerade lite på storleken men gjorde ingen överslagsberäkning av någon anledning. (y)
   
 8. J
  Jerald Stuartson ·
  Det enda vettiga är att ta värme ur frånluften i detta fall. Den ska ändå ventileras ut och då kan man återvinna endel.
   
 9. K
  krenr09 ·
  Hej
  Man skulle ju kunna använda poolen som en gigantisk ackumulatortank och ladda den med värme när elpriset är lågt. Och då kan man ju hålla en 35-40 grader i poolen så blir den väldigt trevlig att bada i även lågsäsong:)
   
 10. L
  lindsmik ·
  Fråga till Jochi

  Varifrån kommer värdet 860?
   
 11. J
  Jochi ·
  Lite historia

  På Einsteins tid räknade man i CGS-systemet, angivet efter grundenheterna cm, gram, sekund.

  Senare och fram på 1900-talet använde man sig Tekniska Måttsystemet. Det var väl anpassat för den tidens teknik, i hög grad att värma och kyla vatten. Man definierade värmeenheten calori som den värme som åtgår för att ändra temperaturen på ett gram vatten 1 grad C (mellan 13,5 C till 14,5 C vill jag minnas). Därav följer att 1 kg vatten (i praktiken 1 liter)som ändras 1 grad innebär 1 kcal energi. Effekt uttrycks i kcal/h.
  Under 1900-talet kom MKS-systemet baserat på meter, kg, sekund. Senare lade man till A för ampere och därefter modifierades det till dagens SI-system Systèm International.

  Formel för värmeenergi i vatten kan skrivas E = m c dT där
  m är massan, c spec. värme och dT temperaturändring

  I tekniska systemet är c för vatten = 1
  Det är enkelt att räkna med, men i SI-systemet är det 4,2 kJ/kg och K (grad Kelvin)

  Tekniska systemet var bra för vatten men för elektrisitet användes kW och för förbrännningsmotorer hk. Med SI har man samma enheter inom alla teknikområden.

  Frågan
  Var kommer 860 från?
  Jo, 860 kcal motsvarar 1 kWh och 860 kcal/h motsvarar 1 kW
  Notera att kcal är mått på energi medan kW är mått på effekt.

  Som gammal stöt tänker jag fortfarande i tekn. systemet och räknar om resultat på slutet för att framstå som att jag hängt med.
   
 12. L
  lindsmik ·
  Jochi,

  Tack för ett föredömligt och uttömmande svar.
  Ska fundera på min nästa fråga som handlar energi för att värma upp en pool på ca 33000 liter. Teoretiskt så skulle det gå åt 900 kW för att värma från 4 grader till 28 grader.
  Detta är då under förutsättning att:
  Standardatmosfär
  Inga förluster
  Inget annat tillskott av energi

  I mitt fall (och många andras fall) så finns pooltak och solens energi, detta på plussidan.
  På minussidan finns då verkningsgrad hos värmepumpen, förluster i slangar mellan värmepump och poolen samt nerkylningen från poolens väggar (även om den inte är nergrävd)

  Så till frågan, finns det något sätt att ungefär beräkna energiåtgång för uppvärmning av pool?

  Visst kan man mäta hur mycket poolvärmepumpen förbrukar så frågan blir ju något teoretisk.
   
 13. L
  Liljeros ·
  Det faktum att poolen håller 8-10 grader tolkar jag som att den inte är jätteisolerad mot marken utan att den till sist hamnar jämnvikt med markens temperatur. Dvs att nyttja den som ackumulatortank är inte särskilt lämpligt då den kommer läcka för mycket värme, den kommer också bli på tok för trög då troligtvis inte huvudsäkringen räcker för att värma upp poolen under billiga dagar.

  Man skulle kunna använda den för att ladda en värmepump men effektuttaget kommer begränsas av den mot poolen anslutande markytan dvs inte högst begränsat, jämför gärna med en jordvärmeslinga som tar flera 100m2 i anspråk
   
 14. J
  Jochi ·
  Det är för många okända parametrar för att göra en kalkyl. Till förlusterna kommer även ångbildningsvärme för avdunstning som tas från vattnet. Det är ca 450 kcal/kg eller 2257 kJoule/kg.
  Ökad solvärme kan fås om man kan lyckas få en svart yta som plastfilm, platonplatta, att ligga strax under vattenytan på en del av bassängen med vattenströmning som flyttar ner värmt vatten.
  Bassäng bör ha isolering mot mark liknande golvvärme.
  En vuxen som stiger upp ur vatten tar med sig ca 2 liter vatten varav hälften rinner av och hälften dunstar som gör att det känns kallt.
   
 15. L
  lindsmik ·
  Som sagt en högst teoretisk diskussion.
  Köper en energimätare så får vi se.
   

De senast besvarade frågorna

 1. Val av luft/vatten-värmepump

  Hej! Bygger nytt hus i KL trä ( massiv träkonstruktion m stenulsom isolering)vbetongplatta m värmeslingor- vatten. Flertal fönster i 3 glas. Ventilation m värmeåtervinningsventilations. Detta är...
 2. Vem kan göra en energikalkyl?

  Energikalkyl, vem kan göra en sådan? Mvh Gunnar
 3. Svar från byta bergvärmepump…

  Vi värmer 260 kvm totalt. Har en pelletskamin men använder den sparsamt - ca 5-6 säckar/år. Tilläggsisolerad vind, totalt mer än 50 cm tjocklek på isoleringsmattorna. Bor i Östergötland....

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Robin Toneby
  Robin Toneby vid Värmevision svarar på frågor om värmesystem i småhus i allmänhet, värmepumpar och solenergianläggningar i synnerhet.

Läs mer

Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.