Fliseldning - fakta

Medlemmen Kloges flishög.

Medlemmen Kloges flishög. Foto: Kloge

Bor du på landet, har gott om utrymme och tillgång till skog kan fliseldning vara ett billigt alternativ för att värma fastigheten.

Här används fliseldning
Småskalig fliseldning
är sedan länge populärt inom lantbruksnäringen, där tillgång till ekonomibyggnader, maskiner och egen skog utgör bra förutsättningar. Men en mindre flisanläggning kan även vara ett alternativ för att värma upp en villa eller en gård på landet. Investeringen lönar sig bäst om du har tillgång till egen skog och egna maskiner (flishugg), alternativt om du kan få ett bra avtal med en skogsentreprenör som erbjuder färdig flis. Själva bränslet, som består av avverkningsrester, är billigare än vanliga biobränslen som ved och pellets.

Tekniska förutsättningar för fliseldning
Fliseldning är lite mer komplicerat än att elda med ved eller pellets. Eldningsutrustningen innehåller fler rörliga delar. Fukthalt och kvalitet på flis kan också variera mycket. Flisens förbränningsegenskaper gör att den passar bäst för ett hushåll med stort energibehov. Använder du en mindre anläggning är det viktigt att flisen är torr och av jämn kvalitet. Flis är dessutom ett skrymmande bränsle och kräver stora lagringsutrymmen. Av praktiska och säkerhetsmässiga skäl brukar hela värmeanläggningen placeras i en separat byggnad, medan värmen distribueras via kulvert/ackumulatortank till bostadshuset. Byggkraven för pannrum och bränsleförråd kan variera beroende på vilken anläggning du väljer.

kloge flisar

Medlemmen Kloge flisar träd som höggs under vintern. Foto: Kloge

Energiutbyte av fliseldning
Det effektiva värmevärdet beror på flisens fukthalt. En kubikmeter flis med 35 procent fukthalt har ett energiinnehåll på cirka 900 kWh. Det brukar gå åt mellan 12-14 kubikmeter flis för att ersätta 1 kubikmeter olja, eller 10 000 kWh el. Om flisen torkas förbättras både värmevärdet och lagringshållbarheten. Fuktig flis kan innehålla mögelsporer som är direkt hälsofarliga vid hantering.

Eldningsanläggningar för fliseldning
Eldning av flis sker i automatiserade anläggningar. De minsta pannorna har en effekt från 20 kW och uppåt. En modern flispanna på 35 kW kan klara uppvärmningen av en äldre byggnad på cirka 300-400 kvm, eller en nyare välisolerad byggnad på 600-800 kvm. Prisnivån på anläggningar av bra kvalitet ligger kring 100 000-150 000 kr.

Kloges flishugg

Kloges hugg som drivs av ett hemmabygge. Foto: Kloge

Följande system dominerar på marknaden för fliseldning:

Stokeranläggning. Passar om du vill ha ett mindre system och använder torr flis (högst 30 procent fukthalt). Flisen i bränsleförrådet matas via skruvar, likt en pelletsbrännare, in till förbränningsdelen som vanligen består av en förbränningskopp i gjutjärn eller stål. Anläggningen kan ha antingen över- eller undermatade brännare.

De flesta moderna anläggningar är utrustade med automatisk tändning och askutmatning, vilket underlättar hanteringen väsentligt.

Panna med förugn. Används ofta för större system och flis med högre fukthalt. Förugnen är placerad framför pannans eldstad och har keramiskt infodrad förbränningskammare som höjer temperaturen. På marknaden finns både pannor som är sammanbyggda med förugnen och lösningar där de båda delarna är separata. Nya modeller brukar vara försedda med automatisk tändning och släckning.

Stokrar och förugnar är ofta konstruerade för att kunna användas till flera olika biobränslen. Om du enbart ska använda flis bör du välja en anläggning som är särskilt konstruerad för fliseldning.

Goda råd om fliseldning
• Hantera ved och flis så att risken för mögel minimeras.
• Ordna flishanteringen på ett arbetsbesparande sätt.
• Satsa på bra teknik med bra säkerhetssystem.
• Välj system där delarna fungerar ihop.
• Fliseldning och solvärme är en bra kombination.
• Hämta gärna tips och råd från andra fliseldare, t ex i Byggahus delforum Biobränsle.

Diskussioner om fliseldning
Fliseldning? 
Fliseldning med utrustning importerad från Polen?