Ekonomi, Energi

Fast eller rörligt elpris?

Fast eller rörligt elpris?

Vilket lönar sig mest och vad ska du tänka på när du fattar beslut kring din elavtalsform? Vi har talat med Konsumenternas Elrådgivningsbyrå.

Vissa valde att binda sina elavtal i höstas för att förbereda sig inför en vargavinter. Men det blev ingen sådan och förra veckan meddelade Telge Energi att företagets egna undersökning visar att de som valde rörligt elpris hade 4 000 kronor mer i plånboken än de som inte gjorde det. Men hur ligger det till egentligen? Vi ringde upp Bo Hesselgren som är chef för Konsumenternas Elrådgivningsbyrå för att reda ut när du vinner på vilket avtal samt hur deras olika mätsätt skiljer sig åt.

– Vi tittar på SCB:s genomsnittsstatistik varje månad sedan 2004 och jämför rörligt pris med bundet ett- respektive treårsavtal medan Telge har tittat på rörliga priser perioden oktober 2011 till mars i år och jämfört med bundet ettårsavtal. Men man kan säga att det stämmer bra att de rörliga priserna har varit lägre under senaste vintern för de flesta månaderna, dock inte under februari, säger Bo Hesselgren.

Konsumenternas Elrådgivningsbyrås beräkningar visar att resultatet för de olika avtalen varierar. Under 2009 förlorade man i genomsnitt cirka 1 500 kronor på att ha ett bundet ettårsavtal istället för rörligt pris, under 2010 sparade man i snitt cirka 4 000 kronor på att ha ett ettårsavtal istället för rörligt och under 2011 så förlorade man cirka 2 700 kronor på att ha ett ettårsavtal. Om man istället jämför med treårsavtal så blev det i snitt cirka 300 kronor billigare med treårsavtalet än att ha rörligt pris under de tre kalenderåren.

Det är med andra ord svårt att förutsäga vad som är bäst. Priserna påverkas av vädret men även av faktorer som om det är hög- eller lågkonjunktur i industrin, bränslepriserna samt hur tillgången på produktion ser ut.

 – Föregående två vintrar har det varit problem med antingen vattenkraften eller kärnkraften och dessutom var det kalla vintrar, men i år har det fungerat bra med vattenkraften och hyfsat med kärnkraft, och så har det varit en mild vinter så priserna har varit bättre. Som läget är nu är det lågt  spotpris men även låga terminspriser som styr priserna på de längre avtalen, säger Bo Hesselgren.

Men det finns ändå några faktorer du kan ta i beaktande när du går i el-avtalstankar.

– Grundrådet är att inte ha tills vidare-pris, utan ha ett avtal i någon form. Tills vidare-pris brukar generellt sett bli dyrare än ett avtalspris. Och har man små marginaler i sin ekonomi bör man undvika rörligt pris för då blir det väldigt kännbart om man till exempel har elvärme och priset stiger snabbt. Väljer man rörligt pris bör man ha kort uppsägningstid så man snabbt kan byta till ett annat prisvärt fastprisavtal om det känns oroligt med det rörliga priset, säger Bo Hesselgren.

Han säger även att det är viktigt att jämföra priserna på någon av alla de jämförelsesajter som finns på internet.