Får fortsätta elda i gammal panna

Får fortsätta elda i gammal panna

Länsstyrelsen har beslutat att en familj i Skåne får fortsätta elda i sin 30 år gamla vedpanna trots irritation bland grannarna.

Sedan 2010 har en familj i Bjärnum i Skåne kämpat för att få rätt att fortsätta elda i sin över 30 år gamla panna. Grannarna runtomkring anser sig lida av röken från pannan, men Länsstyrelsen går på familjens linje och avslår överklagandet från Miljönämndens dom. 

Pannan är byggd 1980 och inte miljögodkänd, vilket grannarna anmärker på. Vissa grannar hävdar också att de är allergiska mot röken men eftersom det inte inkommit några bevis på detta kan Länsstyrelsen inte ta hänsyn till det. Enligt Länsstyrelsen vore det dessutom orimligt att tvinga familjen att investera i en ny panna.

– Det är inte rimligt att ställa krav på en dylik investering sett i relation till den befintliga pannans miljö- och hälsokonsekvenser, konstaterar de.

Så länge familjen eldar med torr ved får de alltså fortsätta att använda sin panna. Beslutet kan dock överklagas till högre instans.

Värt att notera är att EU idag kommer att besluta om tuffare krav på nya vedpannor och vedspisar enligt ekodesigndirektivet. Om ett par år kommer det således ställas betydligt högre krav vid renoveringar och nyinstallationer av vedpannor. Större delen av de pannor som används idag räknas redan som omoderna.

Källa: Norra Skåne