Energi

Energikraven följs inte upp

Bristfälliga uppföljningar gör att det kan löna sig att fuska med energieffektiviteten.

Branschorganisationen Sveriges Byggindustrier höjer nu rösten mot landets kommuner. De menar på att kommunerna överlag är dåliga på att följa upp energikraven, vilket i sin tur leder till fusk inom branschen och att de som sköter sig är de som får lida. 

– Vår erfarenhet är att kommunerna brister i sin uppföljning av energikraven. Det är de som är tillsynsmyndighet och ska se till att Boverkets byggregler efterlevs. Och det tycker vi att man verkligen borde ha en bättre uppföljning på, säger Sveriges Byggindustriers energiexpert Maria Brogren till SR.se.

Boverket håller med. De bekräftar att ekonomin gör att prioriteringarna hamnar på andra håll, och det gör i sin tur att det uppstår brister när det kommer till uppföljandet av byggnadskraven.

Maria Brogren förklarar att många kommuner skalat ner på antalet byggnadsinspektörer med förhoppning om att spara pengar, och säger att detta är en av anledningarna till att det ser ut som det gör. En annan anledning uppges vara brist på samordning mellan kommunerna och Boverket.