Energi, Värme

Energikommissionen har lämnat 12 förslag

Energikommissionen överlämnar förslag innehållandes Sveriges framtida energipolitik.

 Energikommissionens ordförande Bo Diczfalusy och energiminister Ibrahim Baylan.

Energikommissionens ordförande Bo Diczfalusy och energiminister Ibrahim Baylan. Foto: Regeringens sändning från presskonferensen.

Energikommissionen har precis avslutat sitt arbete med att se över Sveriges framtida energipolitik. I en omfattande rapport på 400 sidor levererar de 12 förslag och 30 bedömningar - bland annat målet om ett ihopkopplat elnät inom EU, enklare regler för småskalig energiproduktion samt att nätägarrollen bör ses över.

– De förslag och bedömningar som kommissionen lägger fram skapar en bra grund för den framtida energipolitiken. Nu är det upp till regering och riksdag att fatta skarpa politiska beslut, säger kanslichefen Bo Diczfalusy.

Energiminister Ibrahim Baylan meddelar att många av förslagen kommer att få propositioner redan i år, och han ser positivt på Sveriges roll i världen när det kommer till förnybar energi.

- Sverige har goda förutsättningar för att vara världsledande i omställningen till ett förnybart energisystem. Energikommissionens betänkande och slutsatser är dels viktiga för omställningen men också viktiga för att säkra stabil och prisvärd tillgång till el till hushåll och industri under omställningen, säger Ibrahim Baylan.

Några av Energikommissionens förslag

 • 2040 ska Sveriges elproduktion vara 100 procent förnybar.
 • 2030 ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.
 • Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter nå negativa utsläpp
 • Elcertifikatsystemet förlängs och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till år 2030.
 • Kärnkraftsskatten avvecklas stegvis under en tvåårsperiod.
 • Utreda om hur regelverket för småskalig elproduktion kan förenklas.
 • Systemgränsen för byggnaders energiprestanda bör fokusera på använd energi.
 • Utreda nya tjänster och aktiva kunder när användning och flöde av el varierar.
 • Sverige ska driva på i EU för ökad sammankoppling av elnäten.
 • Den befintliga elmarknadsmodellen bör inte ändras på kort sikt.
 • Det behövs bättre förutsättningar för efterfrågeflexibilitet.
 • Energiomställningen ökar behovet av systemtjänster.
 • Nätägarrollen behöver ses över.
 • Skattesänkningarna ska finansieras genom en höjning av energiskatten, men den elintensiva industrin undantas.

Hela rapporten går att läsa hos regeringen.se (PDF).