Energiguide

Solenergi

Ett solvärmesystem består av en solfångare varifrån värmen överförs till en ackumulator och vidare till husets värmesystem eller tappvattenkrets. Det finns i huvudsak två typer av solfångare att välja på; plana och koncentrerade. I Sverige används nästan bara den plana solfångaren. Det finns flera olika ackumulatorsystem att välja bland. Fördelen med solvärmesystemet är att energin blir helt kostnadsfri och är helt miljövänlig. Systemet måste dock alltid kombineras med annan uppvärmning, såsom pellets, ved eller el. Solenergi kan täcka ca 30% av totala energibehovet i ett hushåll.

Fördelar med solenergi:

+ Miljövänligt i drift

Nackdelar med solenergi:

- Hög installationskostnad

Solvärme kan vara lämpligt när du vill komplettera ett annat värmesystem med något.