Energiguide

Pellets

Pellets förbränns antingen i en pelletsbrännare som monteras fast på den befintliga pannan eller i en pelletskamin. Det tillverkas av torrt träavfall som komprimeras till små runda tabletter med ca 1 cm i diameter. Med pellets sker eldningen automatiskt och det innebär därför en mindre arbetsbörda än ved, dock större än el. Pellets skräpar inte ner eftersom det kan lossas från transportbilen med en slang in till lagringsplatsen. Pellets kräver ungefär dubbelt så mycket lagringsutrymme som olja.

Fördelar med pellets:

+ Billigare än el och olja 
+ Sker automatiskt, därför mindre jobb jämfört med ved
+ Miljövänligare än olja

Nackdelar med pellets:

- Bränsleförrådet tar plats
- Ett visst arbete att fylla på förrådet och aska ur

När är pellets lämpligt?
Pellets är ett miljövänligt alternativ för den som idag eldar med olja eller el och vill få ner värmekostnaderna. Det är ett alternativ för vedeldaren som vill få mindre arbete, men kan tänka sig betala för bränslet (förutsatt att man idag har gratis ved).