Energiguide

Ved

Ved som värmekälla kommer i fråga för den som har tillgång till billig ved och är villig att lägga ner tid på hantering av veden. Veden kan användas som enda värmekälla då man har en panna kopplad till ett vattenburet värmesystem, eller som kompletterande värmekälla om man eldar i eldningskassett, braskamin eller kakelugn. På marknaden finns såväl renodlade vedpannor som kombinationspannor och allbränslepannor. Det krävs att den som ska elda har kunskap om och känsla för eldning för att det ska fungera väl. Saker man måste ta med i beräkningen vid vedeldning är transportkostnaderna det medför, att hantering av askan måste skötas på rätt sätt, att sotning måste utföras regelbundet samt att det medför en viss brandfara. Moderna vedpannor kräver dessutom att veden lagras i två år innan förbränning, för att inte ge tjära i pannan.

Fördelar med ved:

+ Billigt om du har tillgång till billig ved

Nackdelar med ved:

- Manuell eldningsmetod som kräver stor arbetsinsats
- Höga transportkostnader 
- Hantering av askan 
- Sotning tillkommer
- Kräver stort lagringsutrymme 
- Kraven på vedens kvalitet är stor

När är ved lämpligt?
Ved är lämplig som värmekälla när man har tillgång till billig ved, stora lagringsutrymmen och är beredd att lägga ner mycket arbete på uppvärmning av huset.