Energiguide

Olja

Den som använder olja som värmekälla har en panna kopplad till ett vatten- eller luftburet värmesystem. Det finns flera olika typer av oljepannor; ren oljepanna, kombipanna, allbränslepanna och oljekassett. Oljan är idag en dyr värmekälla. Förbränningen av olja gör att koldioxid byggs upp i atmosfären och vilket inte är bra för miljön.

Fördelar med olja:

+ Hög effekt på kort tid. Pannan kan kortvarigt överbelastas.

Nackdelar med olja:

- Dyrt i nuläget
- Dåligt för miljön 
- Bränsleförrådet tar plats