Energiguide

Fjärrvärme

Så fungerar fjärrvärme. Grafik: Energimarknadsbyrån

Vid fjärrvärme produceras värmen centralt och transporteras ut till husägaren genom ledningar i marken. I huset finns en värmeväxlare som överför värmen från fjärrvärmecentralen till husets värmesystem. Uppvärmningen av huset fungerar sedan som om man hade använt en egen panna. 

På 580 tätorter i Sverige finns tillgång till fjärrvärme. Fördelarna man uppnår med att använda en central pannanläggning på det här sättet är bl a att driften rationaliseras och att man kan ha en effektivare rökgasrening. Idag eldar fjärrvärmeverken nästan uteslutande med olika slags träbränslen och utnyttjar energi från avfall. Man tar även tillvara spillvärme från industrin. Vid spetslast som uppstår vid extrem kyla kan i sällsynta fall eldas med olja.

Leveranstryggheten är stor, liksom bekvämligheten. Man behöver inte ringa och beställa ny fjärrvärme, utan leveranserna bara flyter på. En nackdel med fjärrvärme som kan nämnas är att ledningarna kostar mycket, varför fjärrvärme bara blir lönsamt i tätbebyggda områden.

Fördelar med fjärrvärme:

+ Miljövänligt
+  Bekvämt
+  Billigt
+  Relativt billigt och enkelt att byta energislag

Nackdelar med fjärrvärme: 

- Relativt hög installationskostnad
- Alla har inte tillgång till det

Fjärrvärme är lämpligt när kommunen kan tillhandahålla det.