Kamin

Eldstad? Tänk på det här!

Funderar du på att komplettera det ordinarie uppvärmningssystemet med en eldstad? Bland det viktigaste är att prata med kommunen och sotaren i god tid och se till att du sedan lär dig elda rätt.

Vi frågade VVS-konsult Lars-Göran Dahlén vad som är det viktigaste att tänka på när man ska sätta in en eldstad.
– Det absolut viktigaste är att du börjar med att kontakta stadsbyggnadskontoret och skorstensfejarmästaren, för att diskutera din planerade eldstad. Gå igenom ditt hus och lokala förutsättningar, innan du börjar planera vilken eldstad du ska välja. Finns skorsten? Hurdan skorsten ska du ha? Tål din grund tyngden från eldstaden, eller måste grunden förstärkas? Kan eldstaden placeras där du har tänkt dig ur brandsäkerhetssynpunkt? Det finns olika regler för olika typer av spisar. Många kommuner kräver bygganmälan för att installera en eldstad och bygglov om du också ska bygga skorsten.

I vissa tätbebyggda områden får man inte ens elda med ved, säger Lars-Göran. Jag har varit med om när man glatt installerat sin eldstad, utan att kontakta kommunen. Sedan visade det sig att man inte får elda i området. Den tjusiga öppna spisen har sedan fått användas till att elda värmeljus i, berättar Lars-Göran Dahlén. Det är bra att informera sotaren om dina planer redan från början. Om du ansluter eldstaden till en befintlig skorstensstock, kanske den måste tätas och provtryckas. När eldstaden är installerad och klar, ska sotaren också besiktiga och godkänna den innan du börjar elda.

En annan viktig fråga som Lars-Göran vill trycka på, är att förbränningsluften ska tas utifrån, ur en egen kanal. Gör du inte det, går det mesta av värmen som spisen alstrar förlorad. Brasan tar då redan uppvärmd rumsluft för att brinna.

I kombination med radiatorer blir det här problemet än större. När brasan tar den varma rumsluften, blir radiatorerna kalla och går igång. Värmetillskottet eldandet kunde ge går då helt förlorat. Det problemet får man dock inte om man har golvvärme. Golvvärmen är trögare och hinner inte reagera på en enstaka brasa. Inte desto mindre ska också de som har golvvärme ta förbränningsluften utifrån.

Det är alltid bra att elda kontinuerligt. Gör du det, hinner ditt värmesystem ställa om sig till värmetillskottet som eldstaden ger och du kan minska din energiförbrukning.
– Överhuvudtaget är eldningskunskapen avgörande för hur stor verkningsgrad din eldstad får. Du kan få en dålig verkningsgrad för att du inte kan elda, säger Lars-Göran.

Dels gäller det att elda med rätt ved. Det ska vara ved av lövträ, som är torkad i två år för att få ut maximal effekt. Sedan gäller det att justera in rätt luftmängd. Eldstaden ska ha två spjäll; ett för skorstenen och ett för förbränningsluften.
– Här tycker jag att man ska be om undervisning från spisleverantören. T ex ska du ställa spjället på ett visst sätt när du börjar elda och stänga det succesivt. Det är viktigt att inte pyrelda, som gör att farliga ämnen bildas i röken.

Spistyper

Idag finns ett stort urval av spisar och kaminer. Vi pratade med Anders Ingvarsson vid Vedkraft i Malmö, för att få veta mer om eldstäder och vad de kostar.

– En spis ska vara typ- och miljögodkänd, för att sotaren ska låta dig elda i den, berättar Anders. Jag har stött på människor som tyckt att de gjort ett kap när de har hittat en billig spis i Tyskland, Polen eller Danmark. Problemet är bara att de här spisarna inte är typgodkända i Sverige, och då får du inte elda i dem.

Det är SITAC, SP och Swedcert som miljö- och typgodkänner spisar och kaminer. De testar då bl a att de inte släpper ut mer tjära, sot och annat via rökgaserna än vad gränsvärdena tillåter. Gränsvärdet de jobbar med har ett klart samband med hur effektiv spisen är, dess nettoverkningsgrad. Ju högre verkningsgrad, desto bättre förbränning och desto mer av vedens värmeinnehåll kommer huset tillgodo.

Vilken spis kunderna väljer beror på verkningsgraden, priset, utseendet och vilka förutsättningar som finns i huset, säger Anders. Så här ser prisbilden ut för olika typer av eldstäder:

– Köksspisar 8 000 – 10 000 kr
– Öppen spis som muras i block 20 000 – 60 000 kr
– Spisinsats 6 900 – 12 000 kr
– Gjutjärnskamin 5 900 – 20 000 kr
– Plåtkamin 15 000 – 35 000 kr
– Kakelugn 45 000 – 50 000 kr

Priserna är från Vedkraft och är exklusive installation och skorsten. Den som vill mura en öppen spis och sätta in en instats, vänder sig till en murare.

Återförsäljaren av spisar och kaminer säljer också ofta skorstenar, dels en plåtskorsten eller en vanlig som byggs ihop med block. Plåtskorstenen kostar hos Vedkraft 2 500 kr/meter och är enkel att installera. Den vanliga skorstenen kostar 1 400 kr/meter, men tar längre tid att installera. Har man otur kan det ta en snickare uppemot en vecka att få en sådan skorsten på plats.

Det är stor skillnad i vikt mellan de olika spisarna. Väger spisen över 300 kg, måste underlaget förstärkas. Tyngst är de finska täljstensspisarna som kan väga 3-4 ton. Kakelugnar som Vedkraft säljer väger 600 – 1000 kg. Täljstenskaminerna väger mellan 300 och 1600 kg, berättar Anders. Under 300 kg ligger braskaminerna, kaminerna och de lätta murspisarna.