Ekonomi

Elbolag vill underlätta egen elproduktion

Från och med årskiftet väljer Mälarenergi Elnät att införa ett mikroproduktionsavtal baserat på nettodebitering. Det är det första elbolaget som erbjuder denna form av avtal – trots att det strider mot nuvarande skatteregler.

Ett flertal elbolag erbjuder idag skräddarssydda avtal för husägare som vill producera egen el med inkoppling till elnätet, så kallad mikroproduktion. Hittills finns dock inga avtal som helt baseras på nettodebitering, vilket innebär att den egna elproduktionen kan kvittas mot hushållets förbrukning.

Anledningen är att all elproduktion måste beskattas, enligt dagens skatteregler. Elbranschen har drivit på en förändring av regelverket. Men i väntan på politiska beslut väljer elbolaget Mälarenergi i Västerås att redan från och med årsskiftet erbjuda ett mikroproduktionsavtal baserat på nettodebitering.

– Vi ser mikroproduktion som en form av energieffektivisering. Samtidigt ges Mälarenergis kunder möjlighet att bidra i omställningen till en mer förnyelsebar elproduktion, säger Jonas Persson, nätmarknadschef på Mälarenergi.