EI: "Det behövs mer forskning om smarta nät"

Nätföretagen vill lägga kostnaden för forskning om smarta elnät på kunderna, men Energimarknadsinspektionen anser att detta skulle leda till fragmenterad teknikutveckling.

Nätföretagen vill forska mer kring smarta elnät för att ta fram ny teknik, nya tjänster och regelverk. Men att forska kostar och därför önskar flera nätföretag att de kan lägga kostnaden för detta på kunden i form av en extra avgift. Men Energimarknadsinspektionens generaldirektör Anne Vadaz Nilsson och Erik Brandsma från Energimyndigheten skriver i en debattartikel att en sådan avgift är en dålig lösning. De menar att detta bara skulle leda till en fragmenterad teknikutveckling.

"För oss är det en självklarhet att FoU-projekt ska granskas kritiskt av en oberoende part. Det behövs också systemperspektiv, prioriteringar och samordning på en övergripande nivå. Vi tror därför inte på en lösning med ett generellt forskningspåslag i intäktsramen."

Istället vill de se ökad forskning men på det sätt som de kallar för rätt sätt. Exakt hur detta ska gå till är inte helt självklart men de nämner bland annat förslag som förändrad intäktsram och premiering för de företag som tar initiativ till utveckling av flexibla och effektiva nät. De önskar även en bättre dialog mellan företag, akademin och branschen i stort.

Källa: Nyteknik.se