Energi

Chockhöjningar av elnätsavgifterna - och fler att vänta

Nätbolagen har inga planer på att sluta höja avgifterna.

Nätbolagen har inga planer på att sluta höja avgifterna.

Nätföretagen fortsätter höja elnätsavgifterna, och de kommande fem åren förväntas detta fortsätta.

Elnätsföretagen fortsätter att ta ut kraftigt höjda elnätsavgifter efter den omtalade domen i Jönköping. Året har präglats av flera chockhöjningar runtom i landet enligt en granskning som SVT gjort. Bland annat har Ellevio (tidigare Fortum) genomfört sina två största höjningar i modern tid, tätt följda av EON och Vattenfall.

– Vi tycker att det är stötande att monopolister kan höja priserna precis som de vill. Det är kunderna som hamnar i kläm och det beror på att det saknas en rejäl prisreglering på denna monopolmarknad, säger Villaägarnas samhällspolitiske chef Jakob Eliasson.

Enligt SVT:s granskning har Ellevio hittills höjt sina elnätsavgifter med 18 procent, Vattenfall med 16 procent och EON med mellan 11-12 procent beroende på vilket elområde man tittar på.

Energimarknadsinspektionen ska egentligen reglera hur kraftiga de här höjningarna får vara, men efter domen i Jönköping har de förlorat sin kraft. Därmed blev det fritt fram för elnätsföretagen att höja med i snitt 5 000 kronor per kund. Än är de inte uppe i sådana avgifter, men höjningarna beräknas fortsätta under de kommande fem åren.

– Det kommer att bli prishöjningar de närmaste åren också, säger Johan Lindehag, vd för Ellevio.

SVT ifrågasätter elnätsbolagets handlingar: Men om ni fortsätter i samma takt kommer ni att ha höjt priset med närmare 40 procent fram till år 2019?

– Det kan jag inte svara på nu om det blir 40 procent eller vad det nu blir, säger Johan Lindehag.

Källa: SVT