Värmepumpar, Värme

25 hus med bergvärme kan beröras av utbyggd tunnelbana

När tunnelbanan ska byggas ut i Stockholm kan bergvärmeinstallationen till 20-25 hus behöva flyttas eller tas bort.

Bor du i Nacka och har bergvärme finns det en viss risk att din energibrunn påverkas av den kommande utbyggnaden av tunnelbanan. Det är inte helt bestämt ännu exakt hur den kommer att gå, men enligt de preliminära besluten och beräkningarna finns det en risk att 20-25 hushåll med bergvärme kommer att behöva flytta eller ta bort sin energibrunn. Detta eftersom energibrunnen går djupare än vad spåren förläggs.

De som har bergvärme och som påverkas av arbetet ska inte behöva stå för några kostnader. SL kommer antingen att stå för borrning av ny energibrunn, eller för ett ersättningssystem med motsvarande effekt.

Under nästa år fattas ett slutgiltigt beslut om var det nya spåret ska gå. Först då vet de exakt vilka hushåll som kommer att påverkas.

Källa: Mitti.se