Ekonomi

20 % högre elpris förra året

2013 blev ett dyrare elår än 2012, men i år tror marknaden att priserna kommer att ligga på en lägre nivå igen.

Marknadens prisförväntningar visar på ett lägre elpris under året, uppfylls förväntningarna får medelsvensson cirka 1 000 kronor lägre elräkning i år. Medelspotpriset förväntas landa på 30 öre/kWh. Detta kan jämföras med förra årets medelspotpris som stannade på 34,1 kWh, vilket i sin tur var 20 procent högre än 2012.

– Prognosen för 2013 prickade rätt. Motsvarande för 2014 indikerar 12 procent lägre elpris, något som gynnar alla aktiva konsumenter. Överskottet i hydrologin får ses som vädergudarnas julklapp till Sveriges elkonsumenter, säger Faraz Azima som är vd för Elskling.se.

Den regniga hösten och den milda vintern har gjort att underskottet i vattenmagasinen eliminerats helt, och numera finns det ett överskott. Detta leder i sin tur till lägre elpriser.

- Samtidigt tror jag att elprisgapet mellan avtalslösa tillsvidarekunder och den aktiva massan kommer att bli ännu större i år. Detta då tillsvidarepriset inte följer prisnedgångar på samma sätt som övriga konkurrensutsatta elavtal gör, säger Faraz Azima.