Ekonomi

16 procent högre elpris i augusti

Det märks på elpriserna att vädret blivit kyligare.

Augusti bjöd på ett tydligt omslag i vädret jämfört med varma juli, och det märktes inte minst på elpriserna som stack iväg med hela 16 procent. Medelspotpriset landade på 32 öre/kWh för samtliga elområden.

Prisökningen beror kort och gott på att elförbrukningen ökade under augusti, detta delvis på grund av sämre väder.

Elterminerna varnar nu också för att årets elpriser kommer att ligga högre än fjolårets. Analysen kan dock ändras i takt med väderomslag och andra förändringar på marknaden.

- Är hushållets ekonomi känslig mot större variationer i elkostnaden är ett fastprisavtal att föredra. Fastprisavtalen är dessutom relativt lågt prissatta jämfört med tidigare år, tipsar Faraz Azima, vd för Elskling.se.