Energi, Värme

12 000 kr i skatteavdrag för småskaliga elproducenter

Regeringen vill se fler som satsar på småskalig produktion av egen el och därför föreslås ett skatteavdrag på 12 000 kronor per år i den kommande budgeten. Avdraget gäller för personer som producerar egen el via vindkraft eller solceller.

- Vi har valt att vara dubbelt så generösa som utredningens förslag, säger IT- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Eftersom den småskaliga elproducenten samtidigt kan sälja överskottselen till sitt energibolag menar Dagens Industri att detta innebär att husägaren kan göra en vinst på 18 000 kronor per år.