Svarta listan uppdaterad med nya fall

ARN har fattat beslut om att takläggare, badrumsentreprenörer och målare med flera ska ersätta kunden. Hantverkaren på bilden ligger dock inte på Svarta listan.

ARN har fattat beslut om att takläggare, badrumsentreprenörer och målare med flera ska ersätta kunden. Hantverkaren på bilden ligger dock inte på Svarta listan. Foto: Annelie Hultberg

Byggahus.se:s Svarta lista över företag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut är nu uppdaterad med fall fram till augusti 2021.

På Byggahus.ses Svarta lista hamnar företagen som inte har följt nämndens rekommendationer och ersatt kunden - trots att man man blivit uppmanad och påmind om att göra så.

Nu har vi uppdaterat listan med de senaste ärendena från november 2020 och fram till augusti 2021.

Sök i vår Svarta lista och se om företaget du funderar på att anlita finns med

89 av dessa nya fall listan är företag inom kategorin Bostad - alltifrån snickare till fiberinstallatörer och växthusleverantörer.

Sök i vår Svarta lista och se om företaget du funderar på att anlita finns med, eller sök på din region eller ort och se vilka fula fiskar som finns i närheten av där du bor.

När en konsument hamnar i tvist med ett företag så har man möjligheten att få ärendet prövat hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Erfarna jurister fattar beslut i ärendet efter att ha tagit del av både konsumentens och näringsidkarens sida av saken.

ARN:s beslut är dock endast en rekommendation för hur tvisten bör lösas, inte tvingande. Enligt en uppföljning ARN har gjort för 2020 visar det sig att företagen följer besluten i 76% av fallen. De företag som ligger på Byggahus.se*s Svarta lista tillhör alltså de 24% som inte följer ARN:s beslut.

Klicka här för att komma till Svarta listan