Väntas bli en riktig getingsommar

Getingbo.

Getingbo. Foto: Trygg Hansa

Mild vinter och få saneringar i fjol gör att det väntas bli en rekordsommar för getingarna.

Var fjärde år blir ett extra starkt getingår och eftersom vi haft en mild vinter i år och få getingsaneringar i fjol spår Trygg Hansa att denna sommar kan bli något av en getingplåga.

− Det är flera saker som pekar på att det kommer bli mycket getingar i år. En av de främsta orsakerna är att de starkaste hononorna övervintrar efter en getingsommar, som den vi hade 2018, och reproducerar sig under det följande lugnare getingåret. Då får de vara ifred och reproducera sig i större mängd inför ett nytt getingår eftersom vi människor då inte störs så mycket av dem. Tillgänglig data visar dessutom att det vart fjärde år blir extremt mycket getingar, vilket det ser ut att bli i år, säger Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Vill du hålla efter mängden kring huset är det fördelaktigt att hitta bon tidigt. Många getingar bygger exempelvis bon på vinden. När boet är litet är det ofta enkelt att ta bort själv.

Senare på säsongen kan det vara svårare att få hjälp. I takt med att säsongen rullar på ökar också trycket på saneringsfirmorna.

− Som husägare kan man långsiktigt se över sitt hus och kontrollera att det finns bra insektsnät i takfoten och alla ventiler, framför allt på vinden om man har en sådan. Eftersom det troligtvis blir en extrem getingsommar i år är det smart att kolla efter begynnande getingbon redan nu. Då är boet oftast inte större än en golfboll och är enkel att ta bort. Getingbon sitter ofta under utskjutande tak, bakom panel, vid uteplatser eller i bodar, säger Håkan Franzén.