Vad kostar det att bekämpa parkslide?

Vad kostar det att bekämpa parkslide

Foto: Singenjören

Vi har räknat på vad det kostar att bekämpa parkslide med den rekommenderade metoden knäck och täck, samt undersökt vilka andra metoder det finns.

Att bekämpa parkslide är tidskrävande och du kan behöva använda flera olika metoder. Men det går att på sikt bli av med växten.

Naturvårdsverket rekommenderar metoden “knäck och täck” som förstahandsval, förutsatt att platsen tillåter det. Det är därför den metod vi har använt för när vi räknar på ett exempel på vad det kan kosta att bekämpa parkslide själv, utöver kostnaden för den egna tiden.

Pris bekämpa parklide på 50 kvm yta

Området med parkslide där växten ska brytas av och som ska täckas in är beräknat till 50 kvadratmeter. Vi har dock inte hittat duken till försäljning i mindre storlek än 5x50 meter.

Kostnad: 29 422 kr

Arbete: 4 500 kr (halvdag grävmaskin)
Material: 24 922 kr

Material
Markduk Plantex Platinium: 12 779 kr
Singel 14 ton + transport: 12 143 kr

Planera metod

Vilken metod för att bekämpa parkslide du väljer beror på hur platsen ser ut. 

– Det du vill undvika är att gräva, för så fort du sätter spaden i marken triggar du igång ett flyktbeteende så den sticker åt alla möjliga håll.

– Man ska inte drabbas av panik och göra något ogenomtänkt. Typ börja gräva lite grann osv. Bestäm dig först för en metod och gör den konsekvent, säger Torbjörn Bloom, teknisk konsult vid BG Byggros AB som arbetar med att bekämpa parkslide för kommuner och företag. 

Observera att detta företag inte riktar sig mot privatpersoner, så du kan inte köpa varken duken de använder eller bekämpningstjänsten de erbjuder. Duken i vårt kostnadsexempel går dock att få tag på på annat håll.

Naturvårdsverket rekommenderar i första hand metoden “knäck och täck”. Den innebär att du bryter av alla plantor i marknivå och sedan täcker över dem med en markduk som plantorna inte kan tränga igenom. Över denna lägger du sedan exempelvis grus, jord eller sand. Platsen måste alltså tåla en höjning av marknivån på drygt 20 centimeter. Du kan så gräsmatta över om du vill, men bör undvika växter vars rötter tar sig ner och kan påverka duken.

Precis som växterna kan påverka duken ovanifrån kan även parksliden göra så underifrån. Det innebär att om övre lagret inte är tungt nog kan parksliden lyfta duken. 

Har du lyktstolpar, träd eller annat på platsen som innebär genomföringar i duken kommer parksliden att ta sig upp där. Ditt jobb blir då att under åren gå och rycka bort dessa. 

Har du många sådana genomföringar är knäck och täck kanske inte metoden för dig - i alla fall inte som ensam metod. 

Andra metoder för att bekämpa parkslide

Parkslide kan även bekämpas med glyfosat. Det är ett gift som även påverkar andra växter i din trädgård negativt. I fallet med parkslide måste du använda så stark glyfosat att det inte säljs till privatpersoner i Sverige. Den mängd och styrka som krävs är högre än vad som är tillåten. Då kan du istället behöva ta in ett företag som är specialiserat på att bekämpa parkslide. 

Det finns även de som beställer glyfosat från andra länder. Det är viktigt att du då förstår att giftet kommer att förgifta kringmiljön samt att om du använder för liten mängd och styrka är det risk att du förvärrar problemet. Parkslide är en växt som när den upplever sig hotad reagerar med att sprida sig aggressivt.

Hetånga är ett giftfritt alternativ till glyfosat. Här går man också ner i rotsystemet. Men med denna metod bör man vara säker på att rötterna inte sträcker sig mer än drygt 1,5-2 meter i jorden eftersom det är svårt att komma ner längre än så med ångan. Är rötterna 4-5 meter ner i jorden kommer växten eventuellt att överleva och skjuta nya skott. Gräv inte för att undersöka hur långt de sträcker sig. Vet du däremot med dig att det ligger berg på grunt djup kan denna metod fungera bra.

I vissa städer har man även gjort försök med att låta grisar eller getter beta ner beståndet. Det är ingen metod som bekämpar parkslide, den kommer tillbaka då djuren inte längre betar där.

Du kan förstås kombinera flera metoder beroende på hur platsen ser ut och de förutsättningar som är där.

Knäck och täck

Vi har valt Duponts fiberduk Plantex Platinium eftersom den är forskad på för att klara av att stå emot parkslide underifrån samtidigt som den är permeabel (genomtränglig) från ovansidan och därmed dränerar vatten. Använder du vanlig presenning kan du få vattensjuk mark. Se till att duken du väljer är stark nog, men också släpper igenom vatten från ovansidan.

Bekämpa parkslide steg för steg

Steg 1: Förbered marken

Börja med att ta bort alla vassa stenar och dylikt på marken - sådant som skulle kunna skada markduken. Knäck av all parkslide på platsen så att den är i marknivå, och se till att det inte finns vassa stjälkar som sticker upp. 

Låt resterna ligga kvar på marken.

Steg 2: Skarva duken vid behov

Om duken inte är bred nog för att täcka hela området behöver du skarva den. Har du valt duken i vårt exempel kan du antingen värma ihop den med minisvets, eller så finns det speciell Plantex butyltejp att skarva med. Tejpen är som segt tuggummi som håller ihop och tätar duken.

Var mycket noggrann när du skarvar.

- Vi ser att växten inte kommer igenom duken. Däremot är skarvarna ett riskområde, om du slarvar med tejpningen eller missar svetsfogen så att du får ett hål så kommer den att gå igenom där, säger Torbjörn Bloom.

Steg 3: Lägg ut duken

Markduken ska täcka området där plantan brett ut sig inklusive ett par meter utanför synlig utbredning. 

- Rekommendationen är minst tre meter ut från sista synliga plantan, gärna fem meter om omgivningen tillåter det. Växer den intill en konstruktion får du lägga duken vertikalt där 1,5 meter rakt ner. Är det vid huset får man skruva list och täta mot betongsockeln, eller så får man hålla koll så den inte kommer upp där, säger Torbjörn Bloom.

Kommer den upp måste du hålla den stången så att den inte når solljuset. Du måste alltså knäcka ner den igen där.

Steg 4: Fyll på med jord, grus eller sand

Med duken på plats är det dags att lägga ut drygt 20 centimeter av markmaterial ovanpå den. Detta håller duken på plats, skyddar den från UV-ljus och tynger ner den så att plantan för svårt att lyfta den.

Torbjörn säger att singel, jord eller sand går bra. Man kan även anlägga gräsmatta på ovansidan.

I vårt fall har vi valt ett tipplass med singel 8-16 och låter en grävmaskinist sprida ut det över ytan.

Hur länge ska duken ligga?

Parkslide är en envis planta. Rekommendationen är att duken får ligga i minst tio år, gärna längre.

- Det som är så besvärligt är att växten kommer från en vulkanisk miljö i östra asien så den är van att fly undan vulkanutbrott, gå ner djupt och ligga och vänta. Även med våra dukar kommer den att ligga och leva i upp till tio år innan den långsamt kvävs.

Markduken i kostnadsexemplet har en garanti på 35 år. Väljer du en likvärdig duk är det viktigt att du säkerställer att den håller för att ligga under mark i minst tio års tid, gärna mer. Med tiden kommer växten att mattas ut och bli mindre och mindre livskraftig.

En n2 markduk (Inget pris hittades) väger bara 140 gram per kvm. Den som nämns i kostnadsexemplet väger 240 gram per kvm.