Upplåningsränta

SEB har slutat redovisa sin upplåningsränta och därför uppdateras inte längre denna sida.

Se vad andra besökare har rapporterat för bolåneräntor på den här sidan.

Här kan du följa upplåningsräntan historiskt och jämföra tremånadersräntan med Stibor 90 dagar och på så sätt få fram bankens kostnad för likviditet. Förhoppningsvis leder denna presentation till en ökad transparens inom banksektorn.

SEBs bolåneräntor sätts utifrån deras kostnad för att låna pengar på marknaden, den så kallade upplåningsräntan, plus ett påslag (t ex 0,4-0,75%). För den vanligaste tidsperioden, tremånadersräntan, är upplåningsräntan lika med Stibor 90 dagar plus en kostnad för likviditet.

Tremånadersräntan justeras och förlängs en gång i kvartalet, tredje onsdagen i mars, juni, september och december.

Vid flera av dessa förlängningstillfällen har SEB ökat upplåningsräntan temporärt för att sedan sänka den strax efter. Den 21 mars 2012 och den 21 december 2011 var två sådana tillfällen. Och eftersom SEB inte redovisar upplåningsräntan historiskt så är det svårt för oss konsumenter att upptäcka detta. Sannolikt tjänar SEB stora pengar på detta förfarande.

Förhoppningen med denna graf är att öka på transparensen så att liknande fultrix inte sker framöver.

En annan intressant iakttagelse är att skillnaden mellan Stibor 90 och tremånadersräntan har ökat med hela 50% sedan årsskiftet.

I vår forumtråd kan du se vad andra medlemmar rapporterat in för bolåneränta och posta din egen.

Obs! Data från före den 4 april 2012 har matats in manuellt. Data från före den 11 september 2012 är tagen från SEBs hemsida på morgonen. I de fall då de publicerat dagens ränta efter vår hämtning så visas föregående dags värde. Data läses in på morgonen och förmiddagen. Fram tills att vi läst in ett uppdaterat värde så redovisas gårdagens värde som dagens värde.