Trots hög inflation spår bankerna fortsatt låg reporänta

Oväntat hög inflation i december, men den är bara tillfällig menar storbankernas experter.

Inflationen blev oväntat hög i december. Men bankernas analytiker slår fast att de inte tror att Riksbanken kommer att hinna höja reporäntan innan inflationen lugnar sig igen, vilket innebär fortsatt låga boräntor.

I december låg inflationen på 4,1 procent istället för önskade 2 procent, men räknar man bort de kraftigt höjda elpriserna ur ekvationen så är inflationen istället 1,7 procent. Baserat på detta tror man att Riksbanken kommer att sitta stilla i båten.

- Dagens siffra kommer knappast att göra ett penningpolitiskt avtryck i form av höjd reporänteprognos, trots att den är långt över Riksbankens prognos från november, säger Alexandra Stråberg, Länsförsäkringars chefekonom.

Andra storbankers experter delar hennes analys av situationen. Man ser en något ökad risk för höjda räntor, men spår att inflationen kommer att sjunka tillbaka.