Månadens arkitektritade

Trä möter tegel i Villa Idun-Lee

Arkitekterna Per Nadén och Anton Kolbe har arbetat med kontraster i material, ställt öppna mot slutna ytor och gestaltat volymer som ansluter till den södersluttande terrängen ute i Nacka.

Träfasad

Foto: Per Nadén

Olika funktioner överlappar och vävs ihop. En trappa är också en bokhylla. Ett spröjsat glasparti både bär tak och bildar avsatser för vaser och leksaker. Och i sovrummet blickar små fönster ned till barnens lekrum och kök. De höga tegelväggarna är samtidigt en intrikat uppvärmningslösning.

Bostadshus och gästhus

Foto: Per Nadén

De första delarna av Villa Idun-Lee består av ett bostadshus om knappt 180 kvadratmeter och en gäststuga på cirka 20 kvm. I framtiden kommer byggaren Andrei Smirnov på Indecon uppföra ateljé, garage och växthus.

– Tallskogen med rhododendron och blåbärsris står kvar mellan gata och byggnader och bildar en naturlig gräns till det privata, förklarar arkitekt Anton Kolbe.

Fönster

Foto: Per Nadén

Hur utvecklas familjelivet på sikt, och hur kan byggnaderna samspela med odlingar, planteringar och uteplatser? Beställarna har idag två barn som går i skolan men när de mötte arkitekterna för första gången fanns det bara en liten ettåring. 

– Vi hade långa samtal med dem om deras framtida liv, om hur de vill leva tillsammans: hur kan vi lyfta fram eller höja upp vardagsfunktionerna?  Hur gestaltar vi för att underlätta det sociala samspelet i familjen? Hur samsas flera stora och små rumsliga situationer på en relativt begränsad yta?

Förskjutna huskroppar

Foto: Per Nadén

En viktig del av lösningen har varit att låta olika typer av material möta varandra i allt från bärande konstruktion ner till platsbyggd inredning. I nära samarbete med beställarna Axel Von Friesen och Marika Vaccino Andersson har de tagit fram en villa som ska klara sig över tid och som i fjol nominerades till Träpriset.

– Fasaden består av obehandlad lärk som har grånat med tiden, säger arkitekt Anton Kolbe. Fönster och dörrar är linoljebehandlade och behåller på så sätt sin gulvarma färg och lyster.

Plåttak

Foto: Per Nadén

Takfönster

Foto: Per Nadén

Det karaktäristiska taket sluter byggnaden mot baksidan. Takfönstren ger ljus åt bland annat tvättplatsen inne i huset och vyer upp mot tallarna som står runtom huset.

Tegelväggar

Foto: Per Nadén

Inne i byggnaden har arkitekterna undvikit gips och spackel, naturliga material står i fokus. Den exakt utförda träbeklädnaden och inredningen av finsnickaren Pontus Nadén står i kontrast mot de två kanalmurade tegelväggarna som bär ovanvåningen.

– En viktig anledning var känslan av teglet i kärnan av byggnaden, men också att kunna lagra värme i den stora tegelvolymen. Själva muren är en kanalmur som består av två lager tegel samt ett mellanrum där vi kunde få in skjutdörrar, eldragning och lufttillförsel till alla rum.

Ritning över luftflöden

Ritning: Anton Kolbe & Per Nadén

Uteluft förvärms på vintern respektive förkyls på sommaren via en kulvert som börjar en bit från huset. Eftersom marken håller en mer jämn temperatur över året blir detta en energibesparande lösning som fungerar helt passivt. Luften värmer respektive kyler sedan varje rum. En kamin med rökgaskanaler som i en kakelugn ger extravärme som lagras i tegelpartiet. Den speciella lösningens energivärden har ännu inte mätts upp i detalj.

Konstruktionen är en enkel regelstomme i fasad med tegelvolymen som upplag för mellanbjälklag. Murarna bidrar till stabilitet åt hela huset. En mängd funktioner har byggts i murarna på olika platser: en skohylla, ett nyckelskåp, en eldstad, och nischer för armaturer och böcker.

Kök

Foto: Per Nadén

Fyrtio ton tegelmurar och finsnickeri ger en skarp kontrast som förstärker både de små och stora måtten i planlösningen.

– Vi har valt ett rätt enkelt tegel som inte har så mycket egen inneboende variation. Först var vi nog alla lite rädda att utfallet med det rena teglet skulle kännas för mycket som en sjuttiotals pizzeria, men en noggrann genomarbetning och skickligt murhantverk gör att tegelförbandet fungerar som en vacker kontrast mot trähantverket.

Bokhylla i trappa

Foto: Per Nadén

Inredningsarkitekturen tar fasta på att inte gömma undan olika vardagsfunktioner. Ett hus måste inte vara superminimalistiskt renstädat med alla leksaker och annat inslängt i garderober och förråd.

– När ateljébyggnaden blir klar kommer bokhyllan fortsätta till en passage som leder vidare in till ateljén, förklarar arkitekt Anton Kolbe vidare.

Tegelvägg

Foto: Per Nadén

Öppningar i tegelmurarna låter i samspel med den yttre fasaden solens gång avspegla sig inne i huset.

Fasad i lärkträ

Foto: Per Nadén

Olika material möts

Foto: Per Nadén

Träfasaden av lärkträ består mestadels av prefab-element anpassade till fasadindelningen.

Sluttande trädgård

Foto: Per Nadén

Den lättare fasaden mot trädgårdsdelen är utförd med limträpelare och en platsbyggd glasning kombinerad med öppningsbara fönster.

– De vertikala bär tak och mellanbjälklag, medan de horisontella också fungerar som hyllor som kan fyllas med från vaser till leksaker. De ger riktning åt rumsgestaltningen samtidigt som vi får till en underindelning av de annars rätt stora glaspartierna.

Invändig trappa

Foto: Per Nadén

Ett viloplan med tvättmaskin och diskbänk ligger en trappa upp efter att ha passerat entréhallen. Via en skjutlucka i tegelväggen blickar man upp till det stora lekrummet en halvtrappa ovanför.

Fönster

Foto: Per Nadén

Barnrum

Foto: Per Nadén

Olika nivåer och en blandning mellan höga och låga takhöjder ger olika typer av rumsligheter som alla har rikligt med naturligt ljus och utblickar över tomten.

Gästhus

Foto: Per Nadén

3D-ritning av Villa Idun-Lee

3D-ritning av Villa Idun-Lee. Ritning: Anton Kolbe & Per Nadén

Planlösning entrévåning

Planlösning entrévåning. Ritning: Anton Kolbe & Per Nadén

Planlösning övervåning

Planlösning övervåning. Ritning: Anton Kolbe & Per Nadén