Vill förbjuda försäljning av parkslide

Parkslide.

Parkslide. Källa: Shadowfire.

Parkslide, sjögull och spanska skogssniglar tar över i många kommuner

Parkslide, spansk skogssnigel och sjögull är tre arter som orsakar stora problem i de kommuner där de får fäste, och nu visar en ny rapport att de breder ut sig allt mer i Västra Götaland. De kommer från varmare länder söder om Sverige, men i och med att vi får allt mildrare vintrar överlever de och sprider sig. Nu uttalar sig en biolog kring den situation som uppstått, och han menar på att de måste bekämpas.

– En del av dem kan orsaka stora problem för naturen och människan och bör bekämpas, säger biologen Anders Bergström till Svt.

Han vill till och med se ett förbud mot parkslide på samma sätt som de har ett i Storbritannien och nämner de problem som kan uppstå för husägare som får parkslide på tomten.

- Rötterna har sådan växtkraft att de kan växa igenom asfalt och betong och skada dräneringar och byggnader. Den är väldigt svår att bli av med eftersom rötterna växer flera meter djupt och skjuter nya sidoskott på uppåt sju meter.

En av de som råkat ut för parkslide är vår forummedlem Shadowfire. Han varnar för att köpa hus med parkslide, och berättar hur han till och med försökt döda plantorna med klorin och bensin utan effekt. Du kan läsa mer om det här.

Länsstyrelsen i Västra Götaland fokuserar nu på att helt utrota sjöväxten sjögull, den spanska skogssnigeln och parkslide.