Bygga nytt hus, Fukt, Miljö & hälsa

Undvik allergier i nya huset

Överkänslig mot kemikalier eller dofter? Börja med att utgå från vilka allergiska problem du har.

Överkänslig mot kemikalier eller dofter? Börja med att utgå från vilka allergiska problem du har.

Den som har allergi och vill ha nytt hus bör tänka till extra redan vid tomtvalet. Sedan har alltifrån husets konstruktion till val av värmesystem och inredning betydelse för hälsan.

Är du astmatiker bör du tänka till redan när du väljer bostadsområde.
– Ligger den tilltänkta tomten eller huset i ett område där många hushåll eldar med ved, är luften förmodligen så dålig att den kommer att ge dig ökade besvär, berättar Marie-Louise Luther som är ombudsman för innemiljö vid Astma- och Allergiförbundet.

Det är dessutom bättre för hälsan att bygga på en tomt som ligger högt snarare än låglänt för att gardera sig mot fukt. Fukt i huset är en av de största bovarna i dramat. Bygger du högt rinner vattnet från och inte mot huset. Du har därmed garderat dig mot att fukt tränger upp i grunden. God dränering som går tillräckligt djupt är alltid en förutsättning, men blir än viktigare om du bygger på en tomt som inte ligger högt.

Att bo i ett fuktigt hus är farligt för alla, men särskilt för den som har allergi. Många material avger kemiska ämnen när de utsätts för fukt. Fukt är också en grogrund för mögel och mögel avger i sin tur ämnen som kan vara farliga att inandas. Huset ska därför på alla sätt säkras mot fukt. Det handlar om alltifrån rätt grundkonstruktion och lutning på taket, till att hängrännorna ska vara på plats snabbt och att fönstren är täta så att fukt inte läcker in.

Marie-Louise berättar vidare att förvaringen av byggvaror är en kritisk faktor. Fuktiga byggmaterial avger kemikalier som kan vara farliga att inandas. Det är också viktigt att huset snabbt får på taket och blir tätt så att fukten inte får fäste i huset.

Värmesystemet är nästa kritiska punkt. För den som har astma är vedeldning oftast inte lyckat. System med luftburen värme är inte lämpade för den som har astma eller känsliga slemhinnor.
– Luftburen värme har ofta återvinning av luften, sk återluft och begagnad, förorenad luft är inte bra för den som har allergi. Varm luft kan också skapa besvär för den med känslig hud, säger Marie-Louise.

Minst en halv luftomsättning i huset rekommenderar Astma- och Allergiförbundet, vilket betyder att luften i huset byts ut varannan timme. Den som har en fläktstyrd ventilation ställer in systemet på önskat luftflöde. Den som bygger nytt hus kan få detta justerat av en VVS-konsult, när han ändå dimensionerar och installerar ventilationssystemet.

Materialvalet kan vara mycket av en kostnadsfråga.
– Man ska börja med att utgå ifrån vilka problem man har, säger Marie-Louise. De som är allergiska eller överkänsliga mot dofter och kemikalier är mest sårbara för olika byggmaterial, enligt min erfarenhet.

Hur försiktig du måste vara vid materialvalet beror alltså i viss mån på vilken typ och grad av besvär du har. Men har du anlag för en typ av allergi är det också större risk att du ska utveckla allergi mot nya saker. Generellt sett bör den som har allergi välja en lättstädad inredning.
– Det mest uppenbara är kanske att personer med allergi inte bör ha heltäckningsmattor eller vävtapeter, utan släta material som är lätta att torka av, säger Marie-Louise.

I övrigt ska det vara material som avger så lite kemiska emissioner som möjligt t ex sten, betong, kakel, klinker och högtryckslaminat. Astma- och Allergiförbundet rekommenderar också trägolv som är lackat på fabrik. Lukterna avges då på fabriken. Oljat trägolv är däremot inte att rekommendera för de som är doftöverkänsliga eller har astma eftersom oljan avger emissioner. Personer som är känsliga för dofter eller kemiska ämnen bör hellre välja lövträ än barrträ (som ofta avger terpener).

Skåp ska gå upp till taket eller förses med en passbit i utrymmet mellan taket och skåpet. Det är lättare att städa badrummet om badkaret är utan front och porslinet är vägghängt. I badrummet ska allergikern också hellre ha synliga rör än inbyggda, eftersom det då är lättare att upptäcka en fuktläcka.

Den som är känslig mot lukter ska välja en papperstapet. Till det är det bäst att välja ett stärkelsebaserat lim som blandas till på plats. Sådant lim innehåller inte så mycket konserveringsmedel.

När du målar, välj helst färger som har Astma- och Allergiförbundets märkning. Vänta fyra veckor efter målningen innan du flyttar in i det nymålade rummet eller huset. Det är inte bra att måla direkt på spånskivor. De innehåller formaldehyd, som är allergiframkallande.

Nickelallergikern bör undvika metaller som avger nickel.
– Vitvaror av rostfritt stål är populära idag. Men i vissa fall avger ytan nickel. Den som har nickelallergi och vill ha rostfritt kan dock kontrollera med ett enkelt test som finns att köpa hos Apoteket för att vara på den säkra sidan, säger Marie-Louise.

För övriga material kan du oftast läsa på innehållsdeklarationen om det innehåller något som är skadligt för dig. Är du osäker kan du fråga en miljöansvarig person hos tillverkaren. Astma- och Allergiförbundet ger sin märkning till produkter som genomgått en granskning hos dem. Granskningen bekostas av företaget. Det är dock långt ifrån alla tillverkare på marknaden som låter sina produkter granskas och märkas.

Till sist är det viktigt för dig som har allergi att inte flytta in direkt när huset är helt nytt eller helt nyrenoverat. Låt rummen stå uppvärmda några veckor och vädra sedan ordentligt innan du flyttar in. Emissioner avges fortare i ett uppvärmt rum.

Vill du läsa mer? Astma- och Allergiförbundet har gett ut "Nya klokboken" som beskriver risker i inomhusmiljön ur allergisynpunkt. Där finns råd vid planering och byggande av bostäder. Dessutom finns det en bra checklista som hjälper till att identifiera allergirisker vid val av bostad. Båda kan du beställa på deras hemsida.

Läs mer