Trädgård, Staket

Ställ soporna snyggt och praktiskt på tomten

Plats för soporna infälld i staketet.

Plats för soporna infälld i staketet. Foto: Cajsa Jacobsson

Sopor vill man ju helst inte se, ändå måste de stå där ute på tomten, läggtillgängliga både för dig och sophämtarna. Trädgårdsdesigner Cajsa Jacobsson berättar här hur du på snyggast möjliga sätt kan placera soporna på tomten.

Reglerna för hur sopor ska placeras på tomten kan variera från kommun till kommun. I Stockholms kommun till exempel ska kärlen stå max 3 meter in på tomten på ett plant, hårt underlag och draghandtaget ska vara vänt ut mot sophämtaren. Ingen får ha sina sopor permanent på en trottoar, cykelbana eller väg, utan att du ska ha dem på din egen tomt.

Det mest praktiska är därför att bygga någon typ av enkel konstruktion där soptunnorna kan stå permanent, lätt åtkomliga både för dig och sophämtarna, dvs vid tomtgränsen mot gatan.

Alternativet är att ha soporna placerade undanskymt inne på tomten och köra fram dem när det är dags för sophämtning. Detta kan framför allt vara aktuellt om du bor på en skafttomt där det är långt till vägen. Då överväger smidigheten att ha nära till tunnan för soppåsen varje dag i vardagen, mot att dra tunnan till vägen varje eller varannan vecka.

Skiss sopor

En skiss över sopornas placering i trädgården, av Cajsa Jacobsson.

– När jag planerar trädgårdar försöker jag rita plats för sopor på tomtgränsen, vettandes mot gatan, dolda från trädgårdssidan. Allra snyggast är att ”baka in” soporna i häcken, muren eller staketet. Är inte det möjligt kan man göra en plank- eller spaljekonstruktion runt dem, säger Cajsa Jacobsson.

spalje sopor

En röd spalje runt soporna. Foto: Cajsa Jacobsson

En spaljékonstruktion runt soporna har även den fördelen att soporna får skugga delar av dagen vilket ger mindre problem med lukt. 

Estetiskt upplevs tomten trevligare om inte soptunnorna är i fokus när man närmar sig tomtens infart och husets entré. Därför är det bra att placera något mellan entrégången och soptunnorna, som buskar eller höga gräs, och alltså förskjuta soptunneplaceringen längs tomtgränsen en liten bit.

– Detta är ett enkelt sätt att dölja soporna från blickfånget längs entrén, säger Cajsa.

I vissa fall får du ha en grind vid soptunnekonstruktionen, bara den är lätt att öppna. På det sättet kan soptunnorna döljas maximalt bakom ett vackert plank.

Byggahus medlem Roland53s sopor

Byggahus medlem roland53s sopor. Foto: roland53

– Soptunnor är inte snygga helt enkelt, säger Cajsa.

Om du inte har något val utan måste placera tunnorna i synfältet nära entrén så menar Cajsa att du kan balansera upp med något annat som tar över blickfånget. 

Sopspaljé i tryckt virke

Sopkonstruktion i tryckt virke. Foto: Cajsa Jacobsson

– Enklast möjliga är att plantera en vintergrön buske bredvid soporna som minskar sopornas visuella inverkan.

Ännu bättre blir det om du lägger till en buske eller träd med vårblom och höstfärg, några höga perenner och kanske en stor sten – så blir platsen till och med dekorativ. Om du väljer att sätta en spaljémodell runt soporna är klätterväxter är fint. 

sopor

En lättöppnad grind får man ha. Foto: Cajsa Jacobsson

En spaljé eller plank kan gärna fortsätta längs tomtgränsen, mot entrégången, och förses med postlåda, belysning och husnumret, så faller blicken på dem istället. För soporna, de är ett nödvändigt ont, som man helst inte vill se.

Diskutera i forumet
Våra kära avfallstunnor