Bygga nytt hus, Trädgård

Snabbt fin tomt efter bygget

Snabbt fin tomt efter bygget

Foto: Cajsa Jacobsson

Allt för många som bygger hus gör misstaget att planera husbygget först och tänka på trädgården sedan, separat från husplanerna. Det är ett stort misstag i synnerhet om tomten består av lerjord, vilket den gör på en stor del av tomtmarken i Sverige.

– Arkitekten får till exempel inte betalt för, och har inte kunskapen att tänka utanför fasaden, och markkillarna får egentligen inga instruktioner om hur tomten ska användas och därmed bearbetas, säger Cajsa Jacobsson, trädgårdsdesigner på FF Trädgård & Anläggning.

Ett vanligt scenario är att markentreprenören inte har fått några som helst instruktioner om var träd och buskar ska placeras. Maskinerna kör överallt på tomten och packar marken hårt. Sedan lägger han bara ut ett decimeter tjockt jordlager över den packade marken. Trädgårdens ägare gräver senare en normalstor grop för att plantera trädet, busken eller häcken och blir helt säkert djupt besviken när han får bevittna att växterna tar sig väldigt dåligt - eller i värsta fall dör.

En hårt packad mark gör att vattnet får svårt att tränga ut och även rötterna får svårt att ta sig fram. Vatten kan samlas runt rötterna som ruttnar och till slut dör trädet eller busken.

Cajsa Jacobsson menar att helheten blir mycket bättre om trädgården planeras samtidigt som huset. Var träd och buskar ska planteras behöver entreprenören nämligen veta redan vid markarbetena. Annars är det mer regel än undantag att maskinerna som har kört byggmaterial på tomten och berett marken har packat den så att det blir omöjligt för växter att etablera sig sedan. Lärdom 1: Bestäm trädgårdens utformning innan du börjar med markarbetena på nya tomten.

– Jag ser enorma fördelar med att ha planen klar innan kunden låter schakta tomten, säger Cajsa.

– Då kan maskinerna undvika vissa områden och istället mest köra på områden som ska stensättas. Maskiner kan också passa på att gräva hål för träd och häck direkt när de ändå är där. Kunden tjänar ofta stora slantar på det, jämfört med att ta dit maskiner/anläggare senare.

I ”Luckring av packad mark” av Kaj Rolf för Gröna fakta beskrivs hur en bra luckring ska utföras.

Det är bäst om luckring sker när marken är väl uttorkad, helst på våren eller sommaren.

– Huvudsaken man inte kör på marken under tidig vår innan jorden rett sig, och inte när marken är vattenmättad. Allra helst ska det ha varit en torrperiod, menar Cajsa.

När byggnadsarbetena är klara går man in på tomten med en grävmaskin eller traktorgrävare. Man börjar längst in där växtlighet ska planteras och arbetar sig utåt genom att backa – så att marken inte packas igen. Grävmaskinen lyfter upp jorden och skakar den lätt, därefter släpper man ner den i hålet igen. Jorden ska inte vändas utan kan bara falla tillbaka som den låg. Det viktiga som har hänt är att de packade skikten har brutits upp och sprickor har bildats. Nu kan både vatten och rötter röra sig i marken. Lärdom 2: Säg till markkillarna att lucka jorden där du tänker plantera träd eller buskar.

På vissa håll i Sverige, t ex på västkusten, är det svårt att någonsin få jorden så uttorkad som den behöver vara. Då är det väldigt effektivt att så t ex potatis där du vill etablera din trädgård. Efter potatisskörden blir marken helt perfekt bearbetad och uttorkad för en vacker trädgård att etablera sig.

– Eller så gör man som bönderna har gjort i alla tider och tar hjälp av naturen, dvs låta vända lerjorden på hösten, så den får frysa sig porös under en vinter. Sedan behandlar man den varsamt på våren så man inte förstör kapillärsystemet när man planterar, säger Cajsa.

Charlotte Andersson vid Ingenia byggkonsult har samma erfarenhet. I sitt jobb som kvalitetsansvarig ser hon sällan att kunder har sin plan tomten klar när huset håller på att byggas.

– Jag önskar att man inser att det behövs sättas av en rejäl slant för att få en fin trädgård. Ofta är plånboken helt tom när huset är klart. Lärdom 3. Sätt av en rejäl summa pengar till trädgården när du bygger nytt.

Gör så här för att snabbare få en vacker tomt där växter frodas:

1. Räkna med en post för trädgårdens utformning i kalkylen för husbygget.
2. Planera tomtens utformning samtidigt som huset planeras.
3. Luckring av hårt packad mark ska helst ske när jorden är så torr som möjligt (vår/sommar), enligt metod beskriven ovan.
4. Be markentreprenörerna att luckra tomten och gräva gropar för träd och buskar när de ändå har maskinerna ute hos dig.

Läs mer