Skadedjuren frodas i det milda vinterklimatet

Spansk skogssnigel, också kallad mördarsnigel.

Spansk skogssnigel, också kallad mördarsnigel.

Mördarsniglar, svampar och andra skadedjur och organismer ökar på grund av mildare vintrar.

60-talets kalla vintrar är förbi, och det milda vinterklimatet för med sig en ökad population skadedjur i trädgårdar runtom i Sverige. 

Forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet konstaterar att skadedjuren ökar. Skadedjuren överlever i större utsträckning eftersom vi har fått mildare vintrar. På flera håll i landet är det fortfarande plusgrader.

– Den vanliga trädgårdsodlaren i Sydsverige ser det väldigt tydligt på mördarsnigeln. Den är inte anpassad till att klara svenskt normalklimat, men nu har vi inte längre det, säger Urban Emanuelsson, professor i växtekologi hos Sveriges Lantbruksuniversitet.

Mördarsniglar övervintrar nedgrävda i marken. Mild vinter och fuktig vår uppges vara bäst klimat för dem, och därmed sämst för dina grödor. När temperaturen stiger över fyra grader vaknar de till liv och blir aktiva. 

Frost på barmark uppges ta död på skadeinsekter.