Säkrare lek på studsmattan

Säkrare lek på studsmattan

Varje år skadar sig cirka 5 000 barn efter lek på studsmatta, vanligen på grund av fall. Många får frakturer och 1 av 10 får stanna kvar på sjukhuset. Vi går igenom vad du kan göra för att i största möjliga mån undvika en olycka.

Så här i sommartid står det stora blåa studsmattor i var och varannan trädgård, vissa med nät runt, andra utan. Att hoppa studsmatta är ett bra sätt att lära sig koordination och balans, och samtidigt ett ypperligt sätt att träna upp konditionen. Dessutom är det väldigt roligt och har därför kommit att bli en mycket populär aktivitet bland barn. Fördelarna med studsmattan är med andra ord flera och vid säker användning något som berikar barnets liv.

Men studsmattorna har också orsakat många negativa rubriker om olyckor. Oftast handlar det om frakturer och stukningar, vanligen orsakade av slag eller stötar vid fall. Lite fler än hälften (52 procent) av olyckorna uppkommer på det här sättet. Näst vanligast är akut överansträngning som står för 23 procent. Slutligen har du ytterligare en vanlig skadeorsak och det är kollisioner då flera barn hoppar samtidigt, som står för 14 procent av olyckorna. 1 av 10 skadas dessutom så allvarligt att de får stanna kvar på sjukhuset och ytterligare 5 procent remitteras vidare för fortsatt vård.

Den mest utsatta gruppen är flickor och pojkar i åldrarna 10-14 år, där flest skador sker. Därefter sjunker statistiken drastiskt, förmodligen för att färre hoppar studsmatta när de är äldre än 14. 11-årsåldern sticker ut mest i statistiken. Flickor skadar sig då oftare än pojkar även om bägge grupperna utgör stora delar i statistiken.

Totalt sker cirka 5 000 olyckor om året. Vanligen handlar det om skador på fötter, fotleder, fingrar, handleder och underarmar. Men Socialstyrelsens skadestatistik visar att det även förekommer skador på huvud och nacke.

Studsmattan är alltså inte en helt ofarlig leksak, många väljer att jämföra den med lite tuffare idrottsaktiviteter som ridning och fotboll. Men du kan som vuxen se till att minska skaderisken. Ser vi till statistiken kan vi dra ett par slutsatser och utifrån dem skapa en lista med råd.

Så här minskar du risken för olyckor vid studsmattan:

1. Sätt upp ett skyddsnät för att undvika att barnen trillar av studsmattan och skadar sig.

2. Placera studsmattan på ett mjukt underlag och inte i närheten av träd eller andra ting.

3. Studsmattan ska ha ett vadderat kantskydd så att det inte finns mellanrum längs kanterna där barnen kan fastna och skada sig.

4. Du kan, om du vill vara extra säker, gräva ner studsmattan i marken.

5. När ett barn hoppar bör det inte utföra andra aktiviteter samtidigt, barnet bör exempelvis inte ha med sig mat eller leka med andra leksaker på mattan.

6.  Säkrast är det om ett barn hoppar i taget, de bör aldrig vara fler än två och dessa bör då vara jämnstora så att de kan ha ögonkontakt hela tiden.

7. Handlar det om väldigt små barn bör du vara med och hålla uppsikt under tiden som de hoppar.

8. Be barnet gå av studsmattan, inte hoppa av den, för att undvika fallolycka.