Ogräs

Mördarsniglar - 15 knep för att bli av med dem

Spansk skogssnigel även kallad mördarsnigel.

Spansk skogssnigel även kallad mördarsnigel. Foto: Marlén Eskilsson

Den spanska skogssnigeln, även kallad mördarsnigel, blir bara mer och mer vanlig och att bekämpa den allt mer aktuellt. Mördarsnigeln hotar våra trädgårdar och odlingar. De allt varmare vintrarna och blötare somrarna och höstarna ger dem ett gynnsamt klimat att sprida sig.

Är det en mördarsnigel?

Börja med en artbestämning, är det en mördarsnigel? En vuxen spansk skogssnigel är 7-15 cm lång och färgen varierar mycket, alltifrån från orangegul till nästan svart. 

Mördarsnigel, sk spansk skogssnigel
Det är lätt att man trampar på en skogssnigel av misstag. Foto: Marlén Eskilsson

En typsik mördarsnigel. Foto: Marlén Eskilsson

Skogssniglar saknar köl i bakkroppens mittparti och har andningshålet på höger sida i mantelns främre hälft. Den har en ettårig livscykel. Äggen övervintrar inte, vuxna djur som har fortplantat sig under året dör ca oktober. Ungdjur kan övervintra i jordkammare, 1-2 dm ner i marken. De dör vid djup tjäle.

Schema över en åkersnigel

Skiss av en åkersnigel, som skiljer sig från skoggsniglarna som istället har andningshålet på mantelns främre hälft. Skiss: SLU Alnarp

15 tips för att bli av med mördarsniglar

När vår trädgårdsexpert Cajsa Jacobsson har fått in mördarsniglar i trädgården ser hon till att döda dem snabbt. 

Cajsa Jacobsson

Cajsa Jacobsson

– Jag halshugger mördarsniglarna, med spade. Låter en del ligga kvar eftersom de lockar till sig kompisarna, berättar Cajsa.

Här har vi med Cajsas hjälp tagit fram 15 tips för att förebygga och bli av med de slemmiga krypen till mördarsniglar:

Pantersnigel

Var rädd om en sådan här pantersnigel, även kallad leopardsnigel. Foto: Rackartekla

 1. Var rädd om dina panter/leopardsniglar, se bilden ovan. De är bästa hjälpredan som motar bort och äter mördarsniglar. De äter inte heller växterna.
 2. Vattna i trädgården på morgonen istället för kvällen, så blir din trädgård mindre attraktiv för dessa nattaktiva djur som dras till fuktiga trädgårdar.
 3. Börja tidigt att bekämpa dem så att du minimerar spridningen. Varje mördarsnigel kan lägga hundratals ägg.
 4. Ett arbetsamt men effektivt sätt att bli av med sniglarna är att klippa dem på mitten. Låt vissa snigeldelar ligga kvar så lockar det till sig fler kompisar som du kan utrota.
 5. Samverka med dina grannar så att inte mördarsniglarna kryper mellan trädgårdarna.
 6. Nemaslug är det allra senaste, ett nytt biologiskt bekämpningsmedel i form av ett pulver. Nemaslug innehåller vilande larvstadier av en nematod, som när de vattnas kryper ner i jorden, uppsöker sniglar som de borrar sig in i via porer. Du blandar pulvret i vatten med en vanlig vattenkanna. Det lär bara mest effektivt på unga, små sniglar på små ytor. 
 7. Veterinärer brukar rekommendera fällor av pet-flaskor med öl, det funkar hyfsat enligt Cajsa.  Läs här om hur du bygger en snigelfälla med pet-slaska och öl. Läs Bygg en snigelfälla.
 8. Snigelgift med svavel kan du använda, men inte i köksland eller kompost. Snigelgifter bör inte användas om man har husdjur.
 9. Ha inte skräphögar och täckmaterial i trädgåren, för det lockar till sig sniglarna. Möjligtvis kan du använda det som fälla, som du vittjar regelbundet.
 10. Sätt metallkanter som är dubbelbockade, alternativt kopparband på pallkragar, runt om i trädgården. Det hindrar mördarsniglarna från att ta sig in.
 11. Välj snigelsäkra växter (dessa är även rådjurssäkra): PERENNER daglilja, julros (blommorna äts ibland av rådjur), pion, ormbunkar, bolltistel, lammöra, ulleternell, lavendel, malört, daggkåpa, nepeta, praktlysing, solhatt, tjockbladiga funkior, bergenia, buskar: hortensia, rododendron, ölandstok, KLÄTTERVÄXTER klematis, klätterhortensia
 12. Skölj eller spola av rotsystemet på växter du köper. 
 13. Köp inte eller transportera jord från områden där det finns mördarsniglar.
 14. Lägg strängar av kalk runt växter och odlingar som du särskilt vill skydda. Sniglarna tycker inte om kalk, för det torkar ut dem. Blir det fuktig väderlek försvinner dock effekten.
 15. Montera ett elstängsel runt t ex köksträdgården för att grilla sniglarna innan de käkar upp dina grödor, som medlemmen gbggustaf Grillade sniglar

mördarsniglar

Medlemmen Rickard Gjersvold hade 13 mördarsniglar per kvm i sin trådgård. 

Läs mer

Spansk skogssnigel, levnadsvanor och bekämpningsalternativ, SLU Alnarp 
Sjuka mängder sniglar av alla sorter, i genomsnitt 13 mördarsniglar per kvm