Kommun kräver bortkoppling av stuprör

Husägare har problem med översvämningar men måste ändå koppla bort dagvattenrören från kommunens ledningar.

Familjen Ragnarsdotter Lantz i Svedala köpte ett hus på Norra Esplanaden, och ett av kraven för att de skulle genomföra köpet var att husets stuprör kunde kopplas till kommunens dagvattenledning, detta eftersom området har problem med översvämningar. Men efter en granskning har kommunen beslutat att samtliga hus i yttervarvet av området måste koppla bort sitt dagvatten, annars hotar de med rättsliga åtgärder. 

– Det här området har stora vattenproblem från början och är byggt på lerjord. Vattnet rinner inte undan. Vi har redan mycket vatten på tomten under höst och vinter, säger Eva Ragnarsdotter Lantz till Skanskan.se.

Enligt kommunen fanns det aldrig något bestämt om att Sofiero villapark, som sålt tomterna i området, haft rätt att koppla på dagvatten på kommunens ledningar.

Eva känner sig lurad eftersom hon vid köpet fick besked om att dagvattnet skulle ledas bort via kommunens ledningar. Detta ska ha sagts av Sofiero villapark som också stod för inkopplingen av stuprören, dock var det ett muntligt besked. Hon anser att problemet bör hanteras mellan Sofiero villapark och kommunen, inte mellan husägarna och kommunen, och har därför presenterat ett medborgarförslag för kommunfullmäktige. Förhoppningen är att de ska backa från sitt krav.

- Vi ska inte stå för att de har gjort fel.