Miljö & hälsa

EU varnar för farliga spabadkar

EU varnar för farliga spabadkar

Vissa uppblåsbara spabadkar har visat sig vara farliga trots att de uppfyller gällande standard.

Trots att det finns en standard som uppblåsbara, tillfälliga spabadkar ska uppfylla kan spabadkar som följer denna fortfarande elchocka personer som använder dem. Under sommaren 2014 inkom ett flertal tillbud till flera marknadskontrollerande myndigheter i Europa. Ingen person ska ha omkommit, men en ska ha skadats så pass illa att den förlorade medvetandet.

I och med att standarden inte är tillräcklig uppmanas nu tillverkarna att se över sina konstruktioner. Det räcker inte med jordfelsbrytare och dubbelisolering som man först trodde.

- Om du är importör eller återförsäljare av uppblåsbara, tillfälliga bubbelbadkar eller utespa rekommenderar vi att ni läser den vägledning som tagits fram. I den står att man inte enbart kan förlita sig på den harmoniserade standarden EN 60335-2-60 när man tillverkar bubbelbadkar eller bubbelspa. En extra riskutvärdering måste göras för att säkerställa att badet är säkert, säger Katarina Olofsson, inspektör vid Elsäkerhetsverkets produktavdelning.

De spabadkar som gett upphov till olyckor ska vara bortplockade från marknaden, men tillverkarna bör ändå se över sina konstruktioner.

Holland ska även ha lämnat in en formell protest mot standarden EN 60335-2-60. Protesten förväntas tas upp av den europeiska standardiseringsorganisationen under 2016.