Duvor orsakar grannbråk i Motala

Duvor orsakar grannbråk i Motala

En husägare i ett villaområde nekas tillstånd att hålla 150 duvor på tomten.

Mark- och miljööverdomstolen har nu, som sista instans, avslagit en husägares begäran om att få hålla 150 duvor på sin tomt i centrala Motala. Klagomål har inkommit från en rad grannar, som bland annat säger att ljud och lukt gör situationen ohållbar, och samtliga rättsliga instanser har gått på grannarnas linje.

Domen innebär att husägaren inte får hålla duvor på tomten efter 31 december 2014. Datumet var från början satt till juni 2012 men har flyttats fram i takt med överklagandena. Husägaren har dock rätt att ansöka igen men för ett färre antal duvor. 

Källa: Dagensjuridik.se