Trädgård

Anlägga damm

En ekologisk baddamm när den är klar.

En ekologisk baddamm när den är klar. Foto: Matthias Wilke/Wikipedia

Elina ska anlägga en naturlig baddamm och berättar här vad hon lärt sig under resans gång.

I sommar ska jag anlägga en damm på tomten, om allt går som det ska. Nu är jag äntligen redo. Men planeringen inför detta började redan tidigt i våras, och jag insåg ganska snart att det inte bara var att börja gräva på första bästa ställe. Här tänkte jag därför dela med mig om allt jag snappat upp under resans gång.

Elina

Elina ska bygga damm.

Innan vi sätter igång bör det tilläggas att det vi talar om nedan är en så kallad naturlig damm, eller ekologisk baddamm om du så vill. En grävd damm med dammduk i och växter i ena hörnet som hjälper till och renar.

Välja läge på baddammen
När det kommer till placering av dammen så finns det en hel del som bör klaffa för att din damm ska må bra och fungera väl under lång tid framöver. Du bör även uppfylla en del krav av rent estetiska skäl. Exempelvis ska marken vara helt plan runtomkring, annars får du fula dammkanter som syns - just dammkanter är krångliga att dölja, så tänk igenom just markförhållandena ordentligt innan du börjar gräva.

gräva för baddamm

Bild från när medlemmen AnneFi grävde för baddamm. Foto: AnneFi

Platsen du väljer för dammen bör även ha sol minst sex timmar om dagen och om du kan, undvik träd, buskar samt tomtgräns i dess omedelbara närhet. Varför?

Tomtgräns: Du vill kunna komma åt dammen från alla håll, både under arbetets gång och i efterhand.

Träd och buskar: Trädets rötter riskerar växa in i dammen och förstöra den. Dessutom får du ökad arbetsbörda om du har löv och annat som kan falla ner i dammen titt som tätt, eftersom du då måste gå där med håven och städa med jämna mellanrum. Löven tillför också onödig näring till dammen.

Dammens förutsättningar
Att anlägga damm är lite som att bygga ett växthus. Jag talar då inte om själva byggprocessen utan om det faktum att ju större desto bättre. Ett råd som växthusbyggare ofta får höra är just: “köp inte ett för litet” - dels av funktionella skäl, men också för klimatet därinne. Detsamma gäller dammen, ju större damm desto enklare är det att uppnå en biologisk balans - du får med andra ord fräschare vatten.

Nackdelar med en stor damm är förstås att du måste köpa kraftigare kringprodukter för rening med mera och att det blir dyrare. Men ska du bada i dammen får den gärna vara åtminstone ett par kvadratmeter. För runtomkring dammens kanter bör du planera in avsatser som är mindre djupa än baddelen. Och för att få plats med både dessa, en baddel och växter (utan att dammen riskerar växa igen) krävs ofta en större yta än man först kan tro.

Under den här delen i planeringen av din baddamm bör du även planera in var eventuella vattenfall och rännilar ska gå. Rita gärna upp dammen ihop med dessa och kringmiljön så att du får en bild av hur det kommer se ut och hur du bör gräva.

Slutligen: Kolla upp en dammpump som är tillräckligt effektiv för dammens storlek och samtidigt drar så lite el som möjligt. Har du en lite mindre damm enbart tänkt som ett estetiskt inslag i trädgården kan en solcellslösning kanske vara ett alternativ?

gräva baddamm

När Robert Kooijman höll på att anlägga sin baddamm. Foto: Robert Kooijman

Att gräva för baddammen
Vid det här laget har du kommit så pass långt att du vet vilken storlek och form du vill ha på din blivande damm. Men innan du börjar gräva, oavsett om du tänker använda handkraft eller maskin, ska du först markera ut dammen på marken. Väg också in den så att du ser att marken är förhållandevis plan över hela området och en bit utanför.

Alternativ 1: Med dammens kanter utmarkerade skalar du, gärna försiktigt för hand, av det övre lagret precis utanför markeringen och sparar det. Dessa ska vi sedan använda för att täcka dammdukens kanter med. På så sätt får du en naturlig täckning som passar in med den typ av växtlighet du redan har i trädgården. Spara bitarna.

Alternativ 2: Sätt upp kantband runtom dammen och en lite lägre avsats före djupet, dra duken över kantbandet och placerat runda stenar och sumpväxter på avsatsen för att dölja den.

När du sedan gräver ut själva dammen är det viktigt att du gräver den i olika nivåer i den del där du tänkt ha växterna som ska rena, mer exakt: avsatser med max 45 grader lutning mellan. Varje avsats bör vara dubbelt så bred som hög. Anpassa varje avsats höjd utifrån den växttyp du tänkt ha där. Exempelvis en grundare platå runtom (30 cm) med renande växer och sedan en djupare för bad. Se också till att det finns en sumpzon på 5-10 cm djup för anpassad växtlighet.

Börja gärna gräva djupaste delen och arbeta dig sedan ut mot kanterna. Gräv också ett par centimeter djupare än vad du tänkt att dammen ska vara eftersom det ska på sand och duk sedan.

Vad gäller baddammens djup, bör du först bestämma om du ska ha fisk som övervintrar i dammen ska djupaste platsen inte kunna bottenfrysa på vintern. Exakt mått för detta beror på var i landet du bor, men ett generellt råd är 1,5 meters djup.

Redan nu bör du också planera in var pumpen ska stå. Den bör inte stå direkt på botten och heller inte där någon kan springa på den.

baddamm

Yvonne har en damm i sin trädgård. Foto: Elina Blom Westergren

Välja duk och klä dammen
När du grävt ut dammen är det dags att förbereda för att lägga ut skyddsmatta och dammduk. Det första du gör är dock att jämna ut hela botten med sand. På så sätt riskerar du inte att vassa stenar och annat trycks upp mot dammduken och tar hål på den. Vissa menar på att om du har en skyddsmatta är sanden onödig. Hur stor säkerhetsmarginal du vill ha får du välja själv.

Valet av själva dammduken beror på hur stort slitage din damm kommer utsättas för. De som kommer att ha hårt slitage väljer ofta en så kallad gummiduk på någon millimeter eller två. Det är också det mest flexibla materialet. De som har en lite mindre damm som bara är tänkt att fungera rent estetiskt satsar kanske istället på en tunnare pvc-folie.

Oavsett vilken duk du väljer bör du se till att den inte släpper ifrån sig gifter, samt att den är UV-resistent.

Jag har mycket sten i marken och hundar som kommer att bada i dammen och tänker därför satsa på ett tunt sandlager, därefter skyddsmatta och sedan en 1 mm tjock EPDM-duk (gummiduk).

Tips: För den som har lite svårt att täcka kanterna kan något av följande vara värt att kolla upp: stenmatta, nylonmatta, kokosmatta eller planteringsmatta. Den placeras då endast på kanterna och kamouflerar duken.

När du har gjort dina val placerar du först ut skyddsmattan. Därefter lägger du i dammduken och vecklar ut den åt alla håll. Fyll försiktigt på med vatten medan du samtidigt veckar ut duken bit för bit. Fixera duken med stenar eller genom att vecka den och fylla på med jord och sand.

Gräsplättarna från övre lagret som grävdes ur och sparades tidigare, placeras ut runtom för att ge naturligt intryck till dammen.

Robert Kooijmans baddamm

Medlemmen Robert Kooijmans baddamm. Foto: Robert Kooijman

Placera också ut pump (cirkulerar vattnet), filter (renar vattnet genom att främja naturlig nedbrytning så att dammen inte växer igen) och eventuell fontän (syresätter vattnet effektivt) på deras respektive platser i dammen.

Fyll på med eventuell vattenväxtjord/lerinblandad jord/grus för dina växter, utgå från vad växten trivs i. Ett tips här är att du nu först pumpar ur vattnet så att avsatserna för växter syns (du har ju fått duken helt på plats), och därefter förbereder med jord och annat. Då slipper du att vattnet blir grumligt. Plantera slutligen ut dina växter - och fyll vid behov upp resterande vattenmängd i dammen.

Har du fler tips?
Detta är vad jag lärt mig på resans gång efter att ha läst böcker, tidningar, forum och pratat med olika återförsäljare. Kanske sitter du inne på fler tips, eller har helt andra förslag? Berätta gärna det i så fall genom att kommentera artikeln.

Baddamm i forumet
AnneFi gräver för damm
Robert Kooijmans baddamm