Svarta listan – ytterligare 400+ oseriösa företag som inte följer ARN:s beslut

Vi har uppdaterat vår Svarta lista med 462 nya fall där ARN har gett konsumenten rätt men företaget inte följt nämndens rekommendation, trots flera påminnelser. Bland företagen hittar du allt ifrån attefallshustillverkare, plattsättare och färgbutiker till elbolag, solcells- och värmepumpsförsäljare.

Oseriösa dörrknackare finns bland de nya företagen på listan.

Oseriösa dörrknackare finns bland de nya företagen på listan. Foto: Byggahus.se

Byggahus.se:s Svarta lista är uppdaterad med 462 nya ärenden som avgjordes av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) under 2023, varav 104 är inom kategorin Bostad. De här företagen får anses vara oseriösa och därför bör du akta dig för att anlita dem.

Kolla här om företaget du tänker anlita finns på Svarta listan.

Flera oseriösa företag som säljer solceller och laddboxar

Av de 104 nya ärendena inom Bostad är det ett företag som sticker ut med fem nya anmälningar från konsumenter där man har inte svarat ARN på en enda. Dessutom låg de på vår Svarta lista sedan tidigare med tre fall från 2019 och 2022.

Det är SaveEnergy Stockholm AB som vi vill varna extra för. SaveEnergy säljer och installerar värmepumpar och laddstolpar. De hamnar uppenbarligen ofta i konflikt med kunden och väljer att helt ignorera konsumenternas klagomål, trots att man gått hela vägen till ARN med dem och fått rätt.

Andra företag med mer än ett nytt ärende hos ARN 2023 är solcellsinstallatörerna Nordpolen Energy (2 ärenden) och Brael Norden (2 ärenden).

Även Järfälla Energi AB har två nya ärenden där man gjort felaktiga laddboxinstallationer, som man vägrar åtgärda.

Dörrknackare som säljer larm

Företaget Vialarm knackade på i hemmet hos en konsument för att sälja larm, och erbjöd lägre pris än larmföretaget de anlitar idag samtidigt som de bedyrade att inga extra avgifter skulle tillkomma, det skulle kosta 275 kr per månad. När installatören sedan satte upp larmet bad de konsumenten skriva på ett papper från Wasa Kredit om att köpa larmet för 29 800 kr. Läs mer här.

I ett annat fall monterade Vialarm larm som inte fungerade, men vägrar att betala tillbaka pengarna.

Mer om ARN och Svarta listan

När en konsument hamnar i tvist med ett företag så har man möjligheten att få ärendet prövat hos ARN. Erfarna jurister fattar beslut efter att ha tagit del av både konsumentens och näringsidkarens sida av saken.

Vissa företag väljer att inte alls svara Allmänna reklamationsnämnden när de får besked om att en konsument anmält dem. Nämnden går då enbart på konsuments version av vad som hänt och dömer till konsumentens fördel, sk. tredskodom.

ARN:s beslut är dock endast en rekommendation för hur tvisten bör lösas, inte tvingande. Enligt en uppföljning ARN gjorde för 2020 visade det sig att företagen följer besluten i 76% av fallen. De företag som ligger på Byggahus.se:s Svarta lista tillhör alltså de cirka 24% som inte följer ARN:s beslut.

Klicka här för att komma till Svarta lista