Solel billigast överlag

Världens billigaste energikälla är solen enligt ny rapport från Internationella Energirådet.

Solen utgör nu världens billigaste elkälla enligt en färsk rapport från Internationella Energirådet (IEA). Priset i EU och USA ligger mellan 260-510 kronor per MWh, och mellan 170-340 kronor per MWh.

Utifrån dessa data slår man fast att förnybar energi går om kol som primär energikälla i världen redan 2025. Samt att solenergi kommer att stå för 80 procent av total tillväxt för förnybar energi de kommande 20 åren.