SFV planerar sälja av flera byggnadsminnen

Batteri Arholma.

Batteri Arholma. Foto: Wikimedia Commons.

Är du sugen på fort, hemliga bergrum eller fräcka byggnader utomlands ska du hålla koll på SFV:s hemsida under året.

Statens Fastighetsverk (SFV) har beslutat att avyttra en rad spännande fastigheter. Bland annat ett tidigare hemligt bergrum från kalla kriget, Fårösunds fästning på Gotland och "Kungliga Myntet” på Kungsholmen i Stockholm.

På avyttringslistan finns en rad byggnadsminnen, men även andra typer av byggnader, varav ett par utomlands.

Kungliga Myntet
Kungliga Myntet.

– För att fastigheterna som finns på listan ska säljas krävs dock först ett regeringsbeslut. Ännu har det inte inletts någon säljprocess för någon av fastigheterna, säger generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren till Fastighetsvärlden.

Totalt handlar det om ett 30-tal fastigheter, varav 5 finns innanför tullarna i Stockholm.