Se upp med el till inköpspris

Konsumentverket har granskat elbolag som marknadsför el till inköpspris.

Det är viktigt att man som konsument enkelt kan prisjämföra olika elavtal.

Det är viktigt att man som konsument enkelt kan prisjämföra olika elavtal. Foto: Konsumentverket

El till inköpspris blir ofta dyrare än vad det låter som på grund av påslag och extra avgifter. Konsumentverket har granskat fyra elföretag som använder sig av el till inköpspris i sin försäljning och marknadsföring och slår fast att det blir svårt för konsumenten att få en verklig bild av priset och svårt att prisjämföra med andra avtal.

Resultatet från granskningen kommer myndigheten nu att skicka till branschorganisationen Energiföretagen Sverige.

– Priset är avgörande när konsumenter väljer elleverantör. Därför måste prisuppgifterna vara korrekta och tydliga, annars får konsumenterna svårt att välja det mest förmånliga. Man måste på ett enkelt och rättvisande sätt kunna jämföra priset hos olika bolag, säger Ulrika Edlund, jurist på Konsumentverket.

De bolag som får kritik för sin marknadsföring förväntas också justera denna så att man följer lagen på området.